Jordbruk Globalt

USDA stöder utvecklingen
av innovativa gödselmedel

USA-regeringen ställer 250 miljoner US-dollar till förfogande för utvecklingen av nya och innovativa gödselmedel. Målet är en uthållig försörjningskedja som ska minska de amerikanska farmarnas beroende av omvärlden.

USA:s jordbruksminister Tom Vilsack berättade om initiativet inför intresserade farmare på framtidsmässan Commodity Classic i New Orleans. Ministern konstaterade att jordbrukets kostnader för insatsvaror har mer än fördubblats på ett år.

Han noterade att branschen kämpar med allvarliga problem. Därför tittar USDA på åtgärder som hjälper producenterna att minimera sina produktionskostnader. En nyckel till detta är forskning.

Gödslingen är en kritiskt område. De viktigaste tillverkarna av gödselmedel inklusive komponenter är Kina, Ryssland, Kanada och Marocko samt Vitryssland. Vi måste medge att branschen är alltför beroende av externa leverantörer.

Enligt Vilsack måste farmarna förlita sig på länder och tillverkare i en bransch som kännetecknas av höga energikostnader, importberoende och otillräcklig konkurrens. Det är inga goda förutsättningar.

I dag är USA en tung importör som är starkt beroende av utländska gödselmedel. För att ändra på missförhållandet tillsätter regeringen ett program med målet att finansiera en ny och oberoende produktion.

Vilsack poängterade att programmet inte enbart ska koncentreras på gödsel. Regeringen vill ta lärdom av handelskriget med Kina. Kina startade en systematisk process för att minska beroendet av USA. Det måste bli en lärdom för oss, sade ministern.