Jordbruk Globalt Marknad

USA-skörden av vete
blir mindre än väntat

Priserna på spannmål har gått upp efter en pessimistisk skördeprognos från USA. Den transatlantiska veteskörden torde bli klart mindre än väntat. Parallellt fortsätter konflikten om transporterna av vete från ukrainska hamnar till utvecklingsländerna.

Det amerikanska jordbruksministeriet USDA sänkte senaste fredag sin prognos för veteproduktionen. Den nyaste prognosen utgår från en veteskörd på 44,9 miljoner ton mot den tidigare prognosen på 48,2 miljoner ton.

Ministeriet bygger sina förväntningar på nya rapporter om torka i landets västra delar. Därmed ökar risken för skördebortfall. Noteringarna för vete steg omedelbart på börsen i Chicago till den högsta nivån sedan juli månad.

Den tilltagande spänningen mellan Ryssland och Ukraina har parallellt bidragit till stigande priser. Marknaden reagerade parallellt på president Vladimir Putins planer att annektera områden i östra Ukraina.

EU-kommissionen har samtidigt höjt sin prognos för den aktuella veteskörden i EU från 126,0 miljoner ton till 127,0 miljoner ton. Parallellt höjdes också prognosen för korn från 50,4 miljoner ton, till 51,5 miljoner ton.