Jordbruk Globalt Marknad

USA och Mexiko slöt frihandelsavtal

USA och Mexiko har kommit överens om ett förnyat frihandelsavtal. Parterna har enats om att avveckla de nuvarande jordbrukstullarna. Växtförädling med gensaxen betecknas i avtalet som en viktig nyckelteknologi.

Kanadas roll i det kommande avtalet är ännu oklart. Mexiko har krävt att avtalet borde omfatta samtliga tre nordamerikanska stater Mexiko, USA och Kanada. Enligt USA-presidenten Donald Trump kan avtalet också fungera utan Kanada.

Kanadensiska källor uppger att Kanadas premiärminister Justin Trudeau redan har diskuterat Kanadas eventuella medverkan i konstruktiv anda med Trump. Trudeau och Mexikos president Enrique Peña Nieto efterlyser båda ett trepartsavtal.

Samtalen mellan USA och Mexiko har mestadels handlat om villkoren för bilindustrin. Nu är det klart att också jordbrukshandeln ska löpa utan tullar. Mexiko har kasserat en 20-procentig tull på griskött från USA som ett svar på Trumps stål- och aluminiumtullar.

Utöver tullfrågorna spelar den gröna gentekniken en viktig roll i avtalet. Både USA och Mexiko understryker vikten av gentekniken som det 21. århundradets nyckelteknologi. Därmed betonas gensaxen, till skillnad från den föråldrade GMO-tekniken.

Mexiko och USA vill också utbyta informationer. Eventuella förbud mot växtskyddsmedel måste, om nödvändigt, basera sig på strikt vetenskapliga grunder. Båda sidor förbehåller sig ändå rätten till egna, nationella slutsatser.

Den bilaterala jordbrukshandeln ska inte lida av onödiga skyddade produktbeteckningar. Därmed skiljer sig avtalet från EU:s ambitioner med krav på möjligast många skyddade beteckningar för regionala specialiteter.