Lpx 174355
Jordbruket spelar en viktig roll för president Joe Bidens stora konjunkturprogram för USA-ekonomin. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt

USA-farmare ser fram emot
rekordstort stimulanspaket

USA-senaten och representanthuset har givit grönt ljus för ett brett upplagt konjunkturprogram till ett värde av 1,9 biljoner dollar (1,6 biljoner euro). USA:s farmare kommer att ha stor nytta av paketet, anser jordbruksminister Tom Vilsack.

USA har traditionellt kritiserat statlig intervention på de fria marknaderna, men nu går president Joe Biden till verket med en historisk finansinjektion. USA-ekonomin ska stärkas i hopp om en snar återhämtning efter covid-19 -pandemin.

Avsikten är att ge marknaderna en konjunkturskjuts med historiska proportioner. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har redan hunnit fördubbla sin prognos för landets ekonomiska tillväxt till 6,5 procent under 2021.

Biljonerna ska framför allt landa hos konsumenterna, som uppmuntras att öka sina inköp. Enligt planerna ska miljoner amerikaner lockas att spendera pengar på livsmedel, konsumtionsvaror och tjänster.

Varje skattebetalare kan se fram emot ett direktstöd på 1.400 dollar (1.170 euro), eller det dubbla för ett par. Dessutom betalas underhållsbidrag på 1.400 dollar per barn. Biden och hans vicepresident Kamala Harris åker nu ut på en turné för att informera om aktionen.

Omfattande matprogram

USA:s jordbruksministerium USDA ska samtidigt utveckla åtgärder som förbättrar tillgången på livsmedel, stärker försörjningskedjorna samt främjar investeringar på landsbygden. Socialt missgynnade jordbrukare ska få bättre stöd.

Den amerikanska planen ska effektivera utbetalningarna inom livsmedelsprogrammen Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Mödrar och småbarn får stöd för inköp av hälsosamma och färska livsmedel.

Enligt jordbruksminister Tom Vilsack kommer livsmedel förstärkt att distribueras via livsmedelsbanker, allmännyttiga organisationer och restauranger. Detta gynnar de amerikanska farmarna.

Amerikas jordbrukare, boskapsuppfödare och producenter kommer att dra nytta av USA:s räddningsplan då ekonomin återhämtar sig. Efterfrågan på inhemska livsmedel och jordbruksprodukter ökar, förutspår Vilsack.

Enligt den stora producentorganisationen American Farm Bureau Federation (AFBF) inkluderar paketet 22,7 miljarder dollar för att förbättra försörjningen av livsmedel i landet. Det är goda nyheter för farmarna.

Paketet omfattar bland annat ett anslag på drygt 10 miljarder dollar för inköp och distribution av färska livsmedel, mjölk och andra mejeriprodukter, skaldjur, ägg och kött. Anslagen för SNAP ska höjas med 15 procent och förlängas.

Ett utvidgat SNAP-program ska stärkas via investeringar i teknologi som gör det möjligt för familjer att handla mat på nätet. 880 miljoner dollar ska ställas till förfogande för fördelning av frukt och grönsaker till mödrar och småbarn.

Mathjälp till glesbygderna

Programmet Commodity Supplemental Food anslår medel inom ett projekt med målet att ge äldre personer bättre tillgång till hälsosam mat. En miljard dollar fördelas som mathjälp till glesbygder i hela USA.

Staten kommer dessutom att investera i lantlig infrastruktur som förädlande industri, bondemarknader, lokala livsmedelsföretag och -affärer och matbanker. Separata anslag ska dessutom reserveras för forskning inom covid-19 hos boskap.

Enligt USDA anslås dessutom 100 miljoner dollar för att sänka avgifterna för inspektioner i småföretag på landsbygden. Det kan exempelvis gälla företag inom köttförädling, fågelproduktion och äggproduktion. Tillägg kan också beviljas för säkerhetsutrustning.

Biden-administrationen vill dessutom stöda socialt missgynnade jordbrukare genom att överta kostnaderna för krediter. Minoriteter på landsbygden kan beviljas bidrag för bland annat skolbildning och bistånd i rättsliga frågor.

Enligt jordbruksminister Vilsack avser åtgärderna att stöda skuldsatta jordbrukare som tillhör minoriteter som har diskriminerats sedan generationer. Vi får inte ignorera det lidande som pandemin har framkallat hos dessa befolkningsgrupper, säger Vilsack.