Globalt Marknad

Ukraina vill exportera vete via baltiska hamnar

Ukraina har gott om spannmål som väntar på export, men hamnarna är till största delen blockerade. Tillsammans med grannlandet Rumänien och andra östeuropeiska stater vill Ukraina utvidga järnvägstransporterna, men logistiken är ett nålsöga.

Enligt den tyska nyhetsbyrån AgE utreder en grupp östeuropeiska länder tillsammans med Ukraina vettigare transportlösningar för att effektivera spannmålslogistiken. En möjlighet är att dirigera transporterna via baltiska hamnar.

Ukrainas jordbruksminister Mykola Solskyj efterlyser en möjligast snabb lösning på problemet, då fjolårsskörden brådskande borde exporteras. Vårbruket närmar sig och gårdarna är beroende av inkomsterna av försäljningen.

Ukraina, Polen och Litauen försöker gemensamt ta fram en fungerande lösning. Polen betraktas som en viktig och central korridor. Landets järnvägar är bäst ägnade för uppgiften, trots den mellaneuropeiska spårvidden.

Polens jordbruksminister Henryk Kowalczyk uppger att landet har börjat projektera ett logistikcentrum, en så kallad torrhamn, vid den polska östgränsen. Där kunde en del av Ukrainas export slussas vidare, så länge Ryssland fortsätter att blockera Ukrainas hamnar.

Begreppet ”torrhamn” står för en central kombiterminal och omlastplats för godstrafik. Anläggningen skulle dimensioneras för hög fraktkapacitet i förbindelse med ett effektivt järnvägsnät.