295952250 419491173549621 341587477197086943 N
Trafiken till och från Svarta havet har börjat glesna. Hamnarna arbetar med nedsatt kapacitet. FOTO: OCHA
Jordbruk Globalt

Ukraina hävdar att Ryssland
avsiktligt fördröjer vetelaster

Senaste veckoslut lämnade sju fartyg ukrainska hamnar med exportspannmål till länder som löper risk för hungersnöd. Ukrainas regering hävdar emellertid att Ryssland ständigt försöker förhindra trafiken och därmed matförsörjningen i fattiga länder.

Avtalet om spannmålsexport från Ukraina till utvecklingsländer förmedlades av FN och Turkiet i juli. Tack vare överenskommelsen blev det möjligt att frigöra en rutt för export av spannmål ut från Ukraina via hamnar i Svarta havet.

Enligt de ukrainska myndigheterna har Ryssland igen börjat blockera hamntrafiken. Enligt nyhetsbyråerna, bland annat Reuters, har ifrågavarande hamnar i Ukraina sen senaste tiden endast arbetat med 25 till 30 procent av sin normala kapacitet.

Avtalet har parallellt också givit Ryssland garantier för landets export. Avtalet går emellertid ut den 19 november och Ukraina befarar att Ryssland kan vägra en förlängning. Antalet klagomål mot genomförandet av avtalet har ökat från rysk sida.

Rysslands FN-ambassadör i Genève omtalade förra veckan för Reuters att Moskva hade levererat en förteckning med klagomål till FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. I brevet kritiserar Ryssland de nuvarande omständigheterna.

Parallellt oroar sig Ukraina över den ökade risken för eventuella störningar från den ryska sidan. Ukrainas regering hänvisar till landets viktiga exporten av spannmål till utvecklingsländer, i anslutning till FN:s livsmedelsprogram.

Ukraina hänvisar till de sju fartyg som denna vecka lämnade Ukraina med last av spannmål. Fartygen fraktar totalt 124.000 ton livsmedel till Jemen, Etiopien och Afghanistan.

Sedan början av augusti har 380 fartyg fraktat 8,5 miljoner ton livsmedel från Ukrainas hamnar i Svarta havet från länder i Afrika, Asien och Europa, framhåller Ukrainas ministerium för infrastruktur.

Enligt nyhetsbyrån UkrAgroConsult fungerar spannmålskorridoren fortfarande, men förseningarna är påtagliga. Det beror bland annat på att bristen på personal, som inte hinner genomföra föreskrivna inspektioner tillräckligt snabbt.