299331583 2195428257295424 7307349282604899587 N
Det FN-chartrade fartyget Brave Commander har lämnat Ukraina för kurs mot Etiopien. FOTO: mtu.gov.ua
Jordbruk Globalt

Ukraina förväntas öka
sin export av spannmål

Spannmålsskörden har inletts under osäkra förhållanden i Ukraina. Trots alla problem torde landets spannmålsskörd bli större än väntat. Prognosen har höjts med omkring tio procent.

Enligt färska siffror beräknas Ukraina skörda mellan 65 och 67 miljoner ton spannmål och oljeväxter. Omkring 12 miljoner ton spannmål har bärgats under den första augustiveckan, trots svåra förhållanden.

I början av augusti lämnade det första lastfartyget Ukraina med 26.000 ton majs, som ingen till slut ville ha. Det Sierra Leone-registrerade fartyget Razoni har därefter irrat omkring i östra Medelhavet med sin last, som klassades som kycklingfoder.

Den ursprungliga köparen avvisade leveransen och hänvisade till kvalitetsproblem. En liten del av lasten avyttrades i turkiska Mersin, varefter fartyget tog kurs på en syrisk hamn. Där blir Razoni kanske av med sin förargliga last.

Transporterna har börjat löpa

Sedermera torde det ha blivit mer ordning och reda med spannmålstransporterna. Det första fartyget med last av 23.000 ton ukrainskt vete anlände till Istanbul på söndagen, där det kontrollerades enligt det överenskomna Svartahavsavtalet.

Parallellt har det FN-chartrade fartyget Brave Commander lämnat Ukraina med kurs mot Afrika. Fartyget levererar den första humanitära biståndslasten med livsmedel på väg till Etiopien inom ramen för Black Sea Grain Initiative.

En talesperson för FN uttryckte förhoppningen att transporten ska bilda upptakten till en kampanj för regelbundna spannmålsleveranser till Afrika. Starten för sjötransporterna till länder med hungersnöd gynnar Afrika men också Ukraina som exportland.

FN ställde förra veckan stora förhoppningar på avtalet mellan Moskva och Kiev, som förväntas öka Ukrainas export av spannmål via Svarta havet. Ett drygt tiotal fartyg gjorde sig förra veckan klara att gå in i ukrainska hamnar på uppdrag av FN.

Fram till slutet av senaste vecka hade enligt officiella uppgifter omkring ett drygt dussin fartyg lämnat tre ukrainska hamnar med sammanlagt 370.000 ton jordbruksprodukter. Mestadels bestod lasterna av majs för djurfoder, enligt den tyska TV-kanalen ARD.

Därutöver exporterades smärre mängder sojabönor, solrosolja och solrosmjöl ut från hamnarna. Enligt FN-samordnaren Frederick Kennedy förväntas snart en rusning med ansökningar om fler transiteringar via den skyddade fartygskorridoren.

Större mängder måste ut ur Ukraina

Enligt Kennedy är målet att frakta mellan två och fem miljoner ton spannmål längs den överenskomna rutten. Avtalet gäller i 120 dagar men FN utgår från att det kommer att förlängas. Trots detta försöker man skynda på transporterna.

Om planen för spannmålsleveranserna håller måttet, räknar FN och marknadsexperterna med en avspänning och något sjunkande spannmålspriser på marknaderna. Ett problem är att utbudet av spannmål från Ukraina detta år kommer att vara mindre än normalt.

FN:s livsmedelsprogram varnar för en överdriven optimism på marknaderna framöver. Livsmedelspriserna torde också i fortsättningen stanna på en hög nivå, trots alla överenskommelser och öppnade transportvägar.

Enligt FN måste stora mängder spannmål exporteras från Ukraina för att lätta läget. I Ukraina ligger ännu 20 miljoner ton spannmål i lager från föregående års skörd. Därtill kommer årets skörd av spannmål och oljeväxter.