Jordbruk EU

Tysklands gröna parti
ger gensaxen en chans

Tysklands gröna miljöparti die Grünen har hittills strikt avvisat allt som har med grön genteknik att göra. Den senaste partidagen tyder på en mjuknande inställning till gensaxen.

Det gröna partiet i Tyskland har traditionellt avvisat den gröna gentekniken utan chans till kompromisser. Allt som har med genteknik att göra är av ondo. Nu förefaller den kompromisslösa linjen att vika, åtminstone med ett par tum.

De gamla stofilerna har försvunnit en efter en. Den nuvarande ledarduon Robert Habeck och Annalena Baerbock siktar tydligt på en mer pragmatisk linje. De gröna vill medverka i nästa regering och det förutsätter kompromissvilja.

De gröna välkomnar inte gensaxen, men avvisar inte tekniken lika kategoriskt som tidigare. Hittills har all slags genteknik tabubelagts. I det nya partiprogrammet betonar de gröna betydelsen av frihet till forskning. Det gäller också gensaxen.

Partiet är inte redo att godta tekniken som sådan men gensaxens chanser, risker och följder ska evalueras. Detta förutsätter som hittills en sträng tillståndsprocess med försiktighetsprincip, riskutvärdering och reglering.

Partiledningen ville egentligen öppna dörren ett stycke längre. Enligt styrelsens förslag borde de gröna stärka forskningen inom den gröna gentekniken. Det blev sannolikt för tjockt för en del av delegaterna, som slog på bromsen.

Redan i juni aviserade en grupp gröna politiker en förestående attitydförändring. EU:s gröna giv är inte möjlig utan gensaxen, heter det i ett dokument som hade undertecknats av 22 gröna politiker i inflytelserika funktioner.

Undertecknarna efterlyser en attitydförändring gentemot genteknik inom växtförädlingen. Vi behöver en konstruktiv diskussion om gensaxens chanser och möjligheter inom jordbruket, hette det då.

Enligt skribenterna är alternativa odlingsmetoder otillräckliga för att trygga ett jordbruk som förväntas producera livsmedel för en växande befolkning. I skrivelsen ifrågasattes till och med försiktighetsprincipen.