Jordbruk EU

Tyskarna värderar
bonden i samhället

Krisen och kriget i Ukraina har åtminstone i Tyskland befäst bondens betydelse för samhället. Enligt en färsk opinionsundersökning betecknar tyskarna bonden som den tredje viktigaste yrkesgruppen efter läkare och sjukskötare.

Undersökningen genomfördes i början av september av det tyska opinionsinstitutet information.medien.agrar. (IMA). Utfrågningen genomförs vart femte år för att fastställa befolkningens syn på jordbruk, konsumentfrågor och skolbildning.

Den senaste undersökningen återspeglar effekterna av covid-19 -epidemin och kriget i Ukraina. Enligt IMA har läkarkåren alltid haft ett gott rykte men nu har också sjukskötaren stigit i värdeskalan som en systemrelevant yrkesgrupp.

Bonden värderas också. Konsumenterna har inte glömt situationen med tomma butikshyllor, bilderna av bombade åkrar i Ukraina och rapporterna om blockerade fartyg, som inte når fram till länder med en hungrande befolkning.

Jordbruket och böndernas systemrelevans har sällan varit tydligare, skriver IMA i ett pressmeddelande. Mot denna bakgrund förefaller befolkningens medvetenhet om jordbrukarnas problem och behov att vara väl förankrad.

I IMA-utfrågningen identifierade 66 procent av de tillfrågade personerna pristrycket från livsmedelshandeln som jordbrukarnas största problem. 60 procent tror likaså att höga kostnader för energi och djurfoder ökar jordbrukarens stress.

59 procent av den tyska befolkningen inser att bönderna också lider av klimatförändringen. 52 procent tror att byråkrati och politiska beslut kan försvåra böndernas arbete. Hälften av de tillfrågade beklagar att osäkra priser och inkomster är ett problem för bonden.

84 procent av de tillfrågade personerna är beredda att ge bönderna större frihet att välja hur deras jordbruksmark ska användas. 83 procent är övertygade om att områden som i dag inte är tillgängliga för odling, kommer att trygga matförsörjningen i framtiden.

Generellt tyder undersökningen på att befolkningen inte stöder restriktioner och regleringar som hindrar jordbrukaren i arbetet. Mindre stränga bestämmelser om miljö- och artskydd skulle enligt de tillfrågade öka förutsättningarna för bättre livsmedelssäkerhet.