Skogsbruk EU Marknad

Tyska skogsägare
uppmanas till strejk

Efterfrågan på sågvirke och andra trävaror går i taket. Suget från exportmarknaderna har tömt lagren och kunderna betalar höga priser för sin vara. Skogsägarna får däremot nöja sig med småsmulor. I Tyskland viftar branschen redan med strejkvapnet.

Enligt ordföranden för det tyska skogsrådet (DFWR) Georg Schirmbeck får det vara nog. Skogsägarna har länge lidit av en svag virkesmarknad. Nu har trenden vänt och det är dags att dra nytta av situationen.

I Tyskland har priset på virke för takbjälkar, bräden och balkar stigit mellan 100 och till och med 300 procent. Sågverksindustrin och virkeshandeln genererar häftiga vinster, som emellertid inte går vidare till skogsägarna.

Skogsägarna och branschens företag har rätt att kräva ett rimligt pris för den värdefulla råvaran. Varje skogsägare måste nu överväga sin strategi. Ska man sälja till ett dåligt pris eller låta träden stå?

Schirmbeck tvekar inte. Han uppmanar skogsägarna till säljstrejk. Virkesbranschen kör in enorma vinster med vårt virke. Jag ser igen annan utväg. Stoppa sågarna, låt träden stå kvar, uppmanar han.

De tyska skogsägarna kämpar enligt Schirmbeck mot både torka och barkborrar. I medeltal betalar handeln omkring 70 och 75 euro per kubikmeter furu. Men priset på samma virke mångdubblas då det saluförs på världsmarknaden.