Rukwied Quelle Brauer Dbv 16
Den tyska bondebasen Joachim Rukwied är bekymrad över EU:s förbudspolitik, som drar undan mattan för producenterna. FOTO: DBV
Jordbruk EU

Tyska potatisodlare
bävar för EU:s växtskydd

Ett totalförbud mot kemiskt växtskydd på skyddade områden skulle dra undan mattan för odlare av potatis och sparris på känsliga områden. Det hävdar en expertrapport som denna vecka presenterades i EU-parlamentet.

EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel (SUR) skulle innebära slutet för en betydande del av åker-, frukt-, grönsaks- och vinodlingen i skyddade områden.

Expertrapporten från Soest University of Applied Sciences har genomförts på uppdrag av det tyska bondeförbundet DBV. Enligt DBV skulle de föreslagna EU-reglerna resultera i massiva skördeförluster och sänkta inkomster på gårdarna.

I rapporten redogör forskarna för effekterna av SUR-förslaget på driftsresultaten inom åker-, foder- och grönsaksodlingar. Konsekvenserna för odlingen väntas bli kännbara i de skyddade områdena.

Enligt rapporten kan inkomsterna på gårdar i sådana områden halveras, i synnerhet på orter med en för övrigt hög avkastningspotential. På svagare lägen skulle odlingen inte vara ekonomiskt lönsamt på medellång sikt.

Grönsaker och potatis

Förslaget skulle framför allt försvåra eller omöjliggöra odlingen av potatis och raps samt odlingen av grönsaker. Den sedan tidigare låga självförsörjningsgraden för grönsaker skulle därmed minska ytterligare.

Beroende på arealens storlek och växtskyddets intensitet skulle skördarna av foderväxter också påverkas negativt. Detta skulle i sin tur leda till en brist på foder, som gårdarna inte har möjlighet att kompensera fullt ut.

Författaren till rapporten, professor Friedrich Kerkhof från yrkeshögskolan i Soest, är bekymrad över de tydliga resultaten. Slutsatsen är att odlarna förlorar ungefär hälften av sin inkomst på bra odlingsplatser i skyddade områden.

På svagare områden skulle odlingen inte längre vara lönsam medellång sikt. Detta gäller framför allt odling av potatis och raps. Sparris och lök är andra grödor som också hamnar i farozonen.

På gynnsamma skiften minskar täckningsbidraget starkast inom lönsamma kulturer som potatis, raps, sockerbetor och vete. Odlingen av potatis vore inte längre ekonomisk medan majsens relativa konkurrenskraft ökar.

Nyligen varnade Österrikes betodlare i EU-parlamentet för att sockerbetsodlingen i Europa riskerar att avvecklas. Potatisbönderna fruktar nu samma sak. Utsädespotatis växer företrädesvis i skyddade områden.

Produktionen av sättpotatis är i fara, varnar också de tyska odlarna. Nästan all produktion sker i områden som är tänkta att ingå i SUR-skyddsområdena. En stor del av produktionen av utsädespotatis är förlagd till de tyska kusttrakterna.

Inom odlingen på områden med potentiellt låg avkastning skulle en produktion utan kemiskt växtskydd vara olönsam. Inom grönsaksodlingen ökar odlingsrisken avsevärt på grund av skadedjur och skadliga svampar.

EU-förslaget måste omprövas

Om kemiskt växtskydd inte får användas, är risken stor att producenterna slutar att odla vissa grönsaker. Produktionen skulle endast löna sig om det är möjligt att pressa upp prisnivån tillräckligt.

Ordföranden för den tyska producentorganisationen Deutscher Bauerverband (DBV), Joachim Rukwied, drar slutsatsen att en grundläggande översyn av EU-förslagen brådskar än någonsin.

Rapporten visar tydligt att EU-kommissionens planer att radikalt sänka insatsen av bekämpningsmedel äventyrar existensen för många gårdar och därmed en säker livsmedelsförsörjning i Europa.

Bönderna försöker minska insatsen av bekämpningsmedel så långt det är möjligt. Betydande framsteg har skett men det förutsätter smarta och genomförbara lösningar. EU borde också ta sitt ansvar för matförsörjningen, uppmanar Rukwied.

Läs också: EPP-gruppen går emot SUR-planen