Myriameat Laborfleisch 48132900
Det tyska uppstartföretaget MyriaMeat blir först ut på marknaden med ett ”köttlöstgriskött”. FOTO: MyriaMeat
Jordbruk Marknad

Tyska forskare lanserar
”äkta” griskött utan slakt

Ett tyskt uppstartföretag inom biotechbranschen lanserar en ”äkta” grisfilé som i sin helhet produceras i celler utan tillsats av vare sig soja eller andra ingredienser i en slaktfri produktionskedja. Men en introduktion på marknaden torde dröja ett bra tag till.

Bioteknikföretaget MyriaMeat i Göttingen föreställde nyligen sitt laboratorieodlade kött inom ramen för en innovationskampanj. Företaget använder en ny tillverkningsmetod utan varken soja eller andra motsvarande tillsatser.

Startupen MyriaMeat grundades för två år sedan som en av de första pionjärerna inom produktion av 100 procent odlat kött med iPSC-celler. Målet är att utveckla hållbara och etiskt ansvarsfulla alternativ till konventionellt kött.

Produkten består till hundra procent av ”äkta” kött utan genteknisk modifiering, försäkrar företagets medgrundare Malte Tiburcy, som också är forskningschef vid universitetet i Göttingen. Nu blickar forskarna framåt mot en kommersialiserad produkt.

Konkurrens för jordbruket?

Nu frågar sig förstås grisproducenter i vilken mån tekniken kan påverka den traditionella produktionen av griskött. Nej, grisproducenterna måste inte bäva för framtiden, åtminstone inte inom en överskådlig framtid, skriver den tyska agrarsajten Agrarheute.

Skribenterna medger att andelen köttersättande produkter växer på marknaden med drygt sexton procent per år, men utgångsläget inom denna sektor är än så länge synnerligen minimalt. Mängderna är försvinnande små.

Enligt den tyska statistikcentralen har efterfrågan på traditionellt griskött förblivit hög, trots växande betänkligheter om köttproduktionens hållbarhet i längden. Andelen ersättande köttprodukter tilltar på marknaden men utgångsläget är fortfarande lågt.

Det dröjer ännu ett bra tag innan tillgången på laboratorieproducerat kött kan växa till en konkurrerande sektor. I praktiken är artificiell grisfilé fortfarande en testprodukt, som först måste tillåtas för öppen marknadsföring inom handeln.

Kostnaderna för produktionen av så kallat laboratoriekött ligger fortfarande betydligt högre än kostnaderna för traditionellt kött. Agrarheute hänvisar till en holländsk marknadsanalys som tyder på en hundra gånger högre prisnivå, jämfört med konventionellt kött.

Prisutvecklingen avgör efterfrågan

Bioteknikföretaget MyriaMeat ser mer positivt på det artificiella köttets marknadschanser. Köttet förutsätter inte avlivning av boskap. Produkten är fri från vegetabiliska tillsatser och gentekniska modifieringar, anmärker forskningschefen Malte Tiburcy.

Företaget medger att priset ännu är högt, men kostnaderna har en tendens att sjunka med stigande produktionsmängder.

Mycket beror på hur konsumenterna reagerar. Efterfrågan avgör lönsamheten och chanserna för branschen att utvecklas.

MyriaMeat ser en växande marknad för köttlöst kött och för redan diskussioner med potentiella industripartner och investerare. Målet är att skala upp produktionen och kommersialisera en köttlös och innovativ grisfilé som odlas från grisceller.