Jordbruk EU

Tyska bönder lider
av för låga matpriser

Tysklands bönder har ett svårt problem. Priset på deras produkter täcker inte produktionskostnaderna. Lågpriskedjor och stormarknader konkurrerar med varandra och pressar sina priser till en nivå som är bra för konsumenten, men skadlig för producenten.

De senaste veckornas bondeprotester har öppnat en livlig debatt om bondens och transportörernas ställning i den tyska försörjningskedjan. En del av branschens aktörer medger att böndernas andel av konsumentpriset är för lågt.

Ett problem i Tyskland är att maten för billig, framhåller lantbruksekonomen Jutta Roosen vid Münchens tekniska universitet. Bara en liten del av konsumentpriset landar hos bonden, konstaterar Roosen i en intervju för TV-nyheterna Tagesschau. 

Enligt Jutta Roosen har kostnaderna för foder och energi ökat markant medan bondens andel stampar på stället. De dominerande livsmedelskedjorna kan fortfarande driva igenom orättvisa priser som missgynnar producenternas andel.

Många matvaror saluförs till priser som understiger produktionskostnaderna. Experterna tar mjölkpriset som ett exempel på böndernas situation. Mellan 2014 och 2021 lyckades bönderna aldrig att nå ett pris som täckte kostnaderna på årsnivå.

Prisbildningen ska vara rättvis

Ett initiativ för rättvisa priser i leverantörskedjan (IniFair) håller ett öga på prisbildningen i leverantörskedjan. IniFair är en sammanslutning av organisationer inom jordbruket, mjölkproduktionen, rättvis handel samt miljö- och konsumentskydd.

Enligt IniFair kan de dominerande stormarknaderna genomdriva orättvisa kontrakt gentemot producenterna och andra svaga grupper i kedjan. Undersökningar tyder på att tyska jordbruk inte erhåller mer än omkring 18 procent av mervärdet i livsmedelskedjan.

Som en jämförelse kan nämnas att EU-gårdarna i genomsnitt får 27 procent av mervärdet. Ett problem är att den tyska livsmedelsmarknaden fortfarande kontrolleras av de fyra stora kedjorna Edeka, Rewe, Lidl och Aldi.

Med denna marknadsmakt kan kedjorna höja matpriserna utan att dela med sig av prishöjningen till sina leverantörer. Eftersom gårdarna ligger i slutet av livsmedelskedjan, har de svårt att försvara sin rättvisa andel, beklagar de tyska experterna.