Ozdemir Agrarrat Bruessel 1
Tysklands gröna jordbruksminister Cem Özdemir vill öppna cannabisodlingen för landets jordbrukare. FOTO: BMEL
Jordbruk EU

Tyska bönder borde byta
djurhållning mot cannabis

Tysklands gröna jordbruksminister Cem Özdemir drar sig inte för drastiska förslag i debatten om jordbrukets målsättningar. I en färsk intervju uppmanar Özdemir landets jordbrukare att producera mindre kött och mjölk och satsa på cannabis i stället.

Den nya regeringskoalitionen i Berlin mellan socialdemokraterna, liberala FDP och det gröna miljöpartiet vill snarast möjligt öppna den tyska marknaden för en kontrollerad försäljning av cannabis till vuxna personer.

Initiativet kommer från det gröna miljöpartiet, som under regeringsförhandlingarna häftigt pressade på en legalisering. Regeringen vill i stort sett följa den holländska modellen med en kontrollerad försäljning i statliga godkända butiker.

Det är ännu oklart när marknaden kommer att öppnas, eftersom parterna ännu inte har kommit överens om de krav som ska ställas på försäljarna. Enligt förslaget ska butikerna följa stränga standarder. Cannabis ska endast säljas till fullvuxna personer.

Minister Özdemir är emellertid övertygad om att lagstiftningen snart är på plats. De tyska jordbrukarna har ett stort intresse för odling av cannabis. Många bönder står redan i startgroparna i väntan på grönt ljus av regeringen, säger han.

Ska avlasta polisens arbete

Marknaden öppnas snart, framhåller ministern i en intervju för den tyska landsortspressens redaktionsnätverk RND. Inget kan stoppa oss längre, säger Özdemir och ger en gliring mot den förra CDU-regeringen som förlorade valet.

I Tyskland är användningen av cannabis ännu begränsad till medicinskt bruk men gatuförsäljningen florerar. Detta är ett argument för Özdemir, som hänvisar till att förorenad vara cirkulerar på marknaden och saluförs till minderåriga.

En legalisering av cannabis skyddar ungdomar och konsumenter och avlastar polisen, som i stället kan använda en större del av sina resurser till att stoppa handeln med hårda droger, framhåller Özdemir.

I dag är enbart industrihampa godkänd för odling i Tyskland. Arealen ökade med tjugo procent det senaste året, men allmänt taget spelar sektorn en obetydlig roll. Knappt 900 gårdar har specialiserat sig på området.

Özdemir tror att cannabisodling kan bli en intressant näring det tyska jordbruket. Cannabis borde bli ett alternativ till den förkastliga och skadliga djurhållningen. Marknaden är snedvriden då handelskedjorna slumpar bort kött under självkostnadspriset.

Ministern efterlyser en starkare prisstyrning som skulle gynna konsumtionen av hälsosammare livsmedel. Konsumenterna köper för mycket billig skräpmat, beklagar den gröna politikern.

Mer än hälften av den vuxna befolkningen lider av övervikt. Livsmedlen innehåller för mycket socker, fett och salt. Hittills har politikerna förgäves försökt påverka livsmedelsbranschen att dra ned skadliga tillsatsämnen på frivillig väg.

Moroten borde bytas mot piskan

Enligt Özdemir är det dags att byta ut moroten mot piskan. Han vill införa bindande målsättningar för reduktionen av osunda tillsatsämnen i livsmedel. Livsmedel och jordbruksprodukter är värd en större uppskattning än dagens priser gör gällande.

Ministern anser att priskonkurrensen inom livsmedelshandeln ruinerar bondgårdar, förhindrar djurvälfärd och belastar klimatet. Det vill jag ändra på, säger den gröna politikern.

Stöd får Özdemir av miljöorganisationerna. Greenpeace efterlyser en reform av beskattningen på livsmedel. I praktiken borde mervärdesskatten på kött och mjölkprodukter höjas.

I gengäld kan skatten på frukt och grönsaker sänkas i motsvarande mån. I idealfall borde dessa produkter helt och hållet bli skattefria. Gårdar med god djurhållning borde också gynnas genom en lindrigare beskattning.