F691B91A7E29E8D853877F70C674936476Cb8B22 1896X1000
Under glas växer vete så det knakar men belysning och värme tar sin tribut. Det är ännu superdyrt att odla vete i växthus. FOTO: Infarm
Jordbruk

Spannmålsodling i växthus
– kan det faktiskt löna sig?

Är det möjligt att odla vete och annan spannmål under tak? Ja, det går under vissa förutsättningar, menar det tyska företaget Infarm. Skörden i växthuset är riklig, men höga kostnader ifrågasätter lönsamheten.

Uppstartföretaget Infarm med hemort i Berlin är knappast den första adressen som uppköpare av vete och annan spannmål tänker på. Å andra sidan kan det vara värt att pröva alla optioner i dagens kristider.

Infarm startade för några år sedan med så kallade Instore-växthus. Växthusen placerades i butiker, där kunderna själva fick plocka färska grönsaker direkt från skörden. I miniväxthusen odlades krydd- och grönsakssorter i näringslösning.

Hittills har Infarm framför allt prövat vertikala kulturer med kryddväxter, frukt och grönsaker under glas. Småningom mognade tanken att odla spannmål. Nu har företaget inrättat sin första veteodling under glas i ett växthus.

Företagarna med chefen och medgrundaren Guy Galonska är övertygade om att det en dag ska bli möjligt att odla klimatresistent vete inomhus i större skala. Odlingstekniken måste ännu finslipas. Om allt går bra, resulterar experimentet i sex veteskördar.

Rikliga skördar är fullt möjliga

Enligt ett pressmeddelande från Infarm tyder kalkylerna på att skördar upp till 11,7 kilogram vete per kvadratmeter kan vara möjliga. Detta skulle rent aritmetiskt motsvara en hektarskörd på 117 ton vete per år.

Det vore 26 gånger mer än en gängse skörd på en öppen åker, om man räknar med en normskörd av 4,5 ton per hektar. Potentiellt vore ännu större skördar kanske möjliga med en kombination av bättre genetik, hårdvara och optimerade utrymmen.

Enligt Infarm är det realistiskt att kalkylera med sex veteskördar per år i växthus, eftersom en tillväxtcykel räcker mellan åtta och tio veckor. För försöket används ett brödvetesort som växer sig 50 centimeter hög i laboratorieförsök.

Enligt företaget är Infarm först med att pröva en kommersiell modell för inomhusförsök med vete. Företagarna medger att erfarenheterna av inomhusodlingar fortfarande är mycket knappa. Ett problem är de höga energikostnaderna för inomhusodling av vete.

Energin står för hälften av insatsmedlen inom i projektet. Regleringen av klimatet och belysningen kräver sitt pris. Det är ännu inte på långt när ekonomiskt lönsamt att baka ett vetebröd av inomhusskördarna.

Forskare odlar vete i växthus

Tyska forskare vid det tekniska universitetet i München har redan skaffat de första erfarenheterna av försöksodlingar i växthus. Vetet gror och växer under stark LED-belysning i en klimatiserad kammare.

Enligt den ledande forskaren professor Senthold Asseng är inomhusodling av vete ingen luddig framtidsvision. Utomhusodling i det fria med insats av pesticider, herbicider och gödsel är egentligen ineffektiv produktion.

Betydelsen av en god matförsörjning har lyfts i fokus i samband med kriget i Ukraina. Människorna har börjat förstå betydelsen av en säker och högkvalitativ försörjning. Universitetet forskar därför kring moderna metoder som ökar skörden.

Enligt Sasseng spelar vetet en central roll i sammanhanget men problemen går inte enbart att lösa med genetik. För att stärka livsmedelsförsörjningen behövs tvärvetenskapliga metoder som kombinerar genetik med forskning av marker, klimat och grödor.