Rukwied Brauer Dbv 16
Den tyska bondebasen Joachim Rukwied varnar för konsekvenserna av Ukrainas eventuella inträde i EU. FOTO: DBV
Jordbruk EU

Tysk bondebas varnar
för Ukrainas EU-medlemskap

En integration av Ukraina i den europeiska unionen riskerar på sikt att utplåna familjejordbruket i Tyskland och övriga Europa. Det befarar den tyska bondebasen Joachim Rukwied i ett uppmärksammat anförande i Berlin.

Den europeiska unionen har börjat förbereda en anslutning av Ukraina. Detta skulle förutsätta omfattande reformer inom jordbrukspolitiken. Kostnaderna skulle radikalt förändra EU:s budgetplanering, fastställde kommissionen nyligen.

Landet skulle bli den överlägset största mottagaren av jordbruksstöd i EU med en fjärdedel av kakan. Den tyska bondebasen Joachim Rukwied har reagerat på kommissionens kalkyler.

Under en presskonferens i Berlin varnade Rukwied för följderna efter en integration av Ukraina i den europeiska jordbrukspolitiken. Enligt webbtidningen Euractiv befarade han att detta i praktiken kan betyda slutet på det traditionella familjejordbruket.

Nya strukturer måste beaktas

De stora skillnaderna mellan strukturerna måste beaktas i de politiska samtalen. Ukraina har en enorm agrarsektor. En gemensam jordbrukspolitik med Ukraina är inte möjlig utan att belasta gårdarna i det nuvarande EU-området.

Rukwied framhåller att Ukraina har 32 miljoner hektar åkermark. Det är runt tre gånger mer än Tyskland. Gårdarna är väsentligt större än i Europa med en odlingsyta upp till 100.000 hektar och ligger delvis i händerna på internationella investerare.

I den europeiska unionen är gårdarna i regel små. Två tredjedelar av alla EU-jordbruk odlar sina grödor på arealer under fem hektar. Endast tre procent av gårdarna har en odlingsyta som överstiger 100 hektar åker.

Utan subventioner från Bryssel skulle många av dessa företag inte överleva. Om Ukraina ansluter sig till den europeiska unionen, blir landet en av de största mottagarna av medel från EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Rukwied framhåller att de europeiska bidragen till jordbruket fördelas enligt areal. Detta kan kanalisera enorma belopp till Ukraina och spränga EU:s budget. Dessutom är bestämmelserna för användning av bekämpningsmedel betydligt liberalare i Ukraina.

EU ställer redan omkring 385 miljarder euro till förfogande för jordbrukspolitiken under perioden 2021 till 2027. Detta motsvarar omkring en tredjedel av EU:s budget. Trots detta måste många jordbruk läggas ned.

Ukraina blir CAP-mottagare

Efter Ukrainas eventuella inträde i EU skulle landet höra till de största mottagarna av jordbruksstöd inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP. Detta skulle förutsätta en omfördelning av medlen.

Av de medel som avses i budgeten för åren 2021 till 2027 skulle Ukraina få tillgång till omkring 96,5 miljarder euro. Övriga länder skulle på motsvarande sätt räkna med motsvarande nedskärningar, eventuellt upp till 20 procent.

Denna förskjutning av bidragsflöden beror bland annat på att medlen i huvudsak fördelas enligt areal. DBV vill i princip inte ändra på detta men Rukwied använder exemplet för att åskådliggöra storleksordningen.

Den tyska producentbasen varnar också för skillnaden i normer mellan jordbruket i EU och Ukraina. Inte sällan gäller lindrigare bestämmelser. Därmed kan EU-jordbrukare möta orättvis konkurrens om Ukraina integreras i den inre marknaden.