Lebensmittelverschwendung Abfall Obst
Upp till 80 procent av matförlusterna går att undvika med bättre logistik, hävdar konsultföretaget McKinsey. FOTO: BMEL
Jordbruk Globalt

Två tredjedelar av maten
hamnar onödigt i soporna

Upp till 70 procent av de globala matförlusterna går att undvika med bättre logistik inom livsmedelskedjan. Det förutsätter ett effektivare samarbete mellan aktörerna i kedjan, enligt en studie som har utarbetats av konsultföretaget McKinsey.

Enligt McKinsey går mellan 33 och 40 procent av alla livsmedel årligen till spillo globalt. Detta motsvarar omkring två miljarder ton mat. Hälften av maten går förlorad inom handeln, i restauranger eller i hushållen.

Den andra hälften förloras redan i insatsprocessen, innan varorna överhuvudtaget levereras till lager eller livsmedelsbutiker. Denna livsmedelskategori, motsvarande ett värde av drygt 600 miljarder US-dollar, går till spillo redan vid skörden.

Sådana förlorade livsmedel hinner trots allt förbruka en fjärdedel av världens förråd av sötvatten. Tillsammans med maten som senare slängs bort i detaljhandeln eller av konsumenter, genereras växthusgaser som står för åtta procent av de globala utsläppen.

Litet svinn av kött och mjölk

Enligt McKinsey kunde mellan 50 och 70 procent av maten räddas från förluster om livsmedelsföretag och återförsäljare skulle samarbeta effektivare inom den globala värdekedjan. Detta skulle medföra både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Återförsäljarledet skulle sänka sina kostnader med mellan tre och sex procent och producenterna på motsvarande sätt mellan fem och tio procent. Förbättrade procedurer skulle ge ekologiska vinster i form av kostnadsinbesparingar.

Hanteringen av kött och mejeriprodukter har den största negativa påverkan på miljön. Trots detta står dessa varukategorier för en minimal andel av matförlusterna. Produkternas miljöpåverkan är extremt liten.

Köttprodukter står för tre procent av förlusterna i kedjan medan mjölken genererar fem procent.

Frukt tar ofta skada på vägen

Minst fördelaktiga är de tre kategorierna frukt och grönsaker, spannmål samt rötter och knölar. Utsläppen och vattenförbrukningen beräknas till omkring 75 procent.

Mellan 50 och 75 procent av alla tomater går förlorade varje år eller strax efter skörden. De främsta orsakerna till matförluster är överproduktion, produkter som inte fyller kundernas krav eller produkter med utseendemässiga och smakliga defekter.

Enligt rapporten kunde två tredjedelar av dessa produkter fortfarande duga som livsmedel medan resten hellre borde levereras som biobaserad råvara eller djurfoder. Sådana restprodukter kan emellertid generera ett betydande värde.

Förluster av livsmedel förorsakas mestadels av externa faktorer som oväntade väderförhållanden, bristfälliga leveransmetoder eller dålig logistik. Bristande transparens och kommunikation inom värdekedjan spelar också en roll, fastställer McKinsey.