P037751 353785
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker berättade nyligen för pressen om sitt möte med Donald Trump i juli. Juncker betecknade diskussionen som en ”icke-nöjesskattepliktig” tillställning.
Jordbruk EU Globalt Marknad

Trump vill dra in jordbruket
i förhandlingarna om handel

EU vill förhindra att handelstvisten med USA eskalerar och hoppas på nya och sakliga förhandlingar med USA-regeringen. Det kan bli svårt. På tisdagen hotade USA genast med strafftullar på europeiska bilar.

EU befarar att president Donald Trump gör ett nytt försök att införa tullar på bilar från EU. I bakgrunden spökar dessutom hotet att införliva jordbrukshandeln i tulldiskussionerna. Det vill EU undvika till varje pris.

EU-kommissionen och rådet försöker nu förekomma Trump med raska diskussioner. Det övergripande målet är att bilägga handelstvisterna med USA. Därför planerar EU en snabb framstöt för att skapa klarhet.

Tanken är att utnyttja den lilla chans som har öppnats efter mellanårsvalet i USA som i viss mån förändrade maktförhållandena i Washington. Handelskommissionär Cecilia Malmström har börjat bereda jordmånen på ort och ställe i USA.

Många tecken förebådar konfrontation

EU-kommissionen vill öppna en fortsättning på den process som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och president Donald Trump startade i slutet av juli. Tullbråket kunde då biläggas genom att EU bland annat lovade köpa USA-soja.

Förhandlingarna med USA-sidan hotar ändå att bli mycket svåra. Flera EU-länder befarar att Trump håller fast vid sina ursprungliga planer att införliva jordbruket i förhandlingarna. Det är många EU-länder inte beredda att acceptera, bland dem Frankrike.

Det förefaller nu som om EU har väckt den björn som sover. Trump betraktar anfall som bästa försvar och går igen till angrepp. Enligt Trumps EU-ambassadör Gordon Sondland försöker EU bara förhala frågan.

Nästan fyra månader har förflutit sedan Junckers besök i Washington, men mycket har inte skett sedan dess. Pausen förefaller att reta den otåliga presidenten. Han efterlyser resultat och är beredd att höja trycket om ingenting händer.

EU förbereder som bäst en strategi för att förmå Trump att gå med på ett avtal. Det är oerhört viktigt att skynda på processen, sade Österrikes ekonomiminister Margarete Schramböck för några dagar sedan.

Kräver tillträde för USA-jordbruket

Schramböck är ordförande i ministerrådet. Hon konstaterade att det har varit tyst i Washington den senaste tiden. Därför måste EU handla innan Trump tar ett nytt initiativ. EU måste påskynda processen.

Handelskommissionär Cecilia Malmström har åkt till Washington för att träffa USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer. Hon ska sondera hur läget ligger. Inom kommissionen befarar man att Trump igen vill diskutera tullar.

USA vill att EU avvecklar alla tullar, icke-tariffära handelshinder och subventioner, också inom jordbruket. Frankrike och flera andra länder vill hålla jordbrukssektorn utanför. Det passar inte Trump, som igen hotar med biltullar om han inte får som han vill.

EU har ett svårt handikapp, då kommissionen än så länge saknar ett förhandlingsmandat. Ett mandat från alla medlemsländer dröjer flera veckor. EU kan tidigast inleda de egentliga samtalen först i början av nästa år.

Enligt Cecilia Malmström har kommissionen klart och tydligt meddelat Trump att EU inte kommer att förhandla om jordbruksprodukter. Det är också tänkbart att USA eftersträvar kvoter för importerade bilar. Det accepterar Tyskland inte.

Malmström har varnat för att EU kommer att svara USA med specialtullar om Trump hittar på att hota med strafftullar. Redan i början av veckan har Trump levererat många tecken som förebådar konfrontation.

Per twitter kritiserade Trump den franska Macron-regeringens planer på ett europeiskt försvar och och gasledningen Nordstream 2. Han förargade sig också över höga franska tullar på USA-viner och kallade Frankrike för ett nationalistiskt land.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker berättade nyligen för pressen om sitt möte med Donald Trump i juli. Juncker betecknade diskussionen som en ”icke-nöjesskattepliktig“ tillställning.

Under den sex timmar långa diskussionen lyckades vi i vilket fall som helst avvärja ett handelskrig, åtminstone för resten av sommaren, tillade Juncker.