Jordbruk Globalt Marknad

Trump stöder USA-farmare som lider av handelskriget

USA:s farmare lider av president Donald Trumps handelstvister med bland annat Kina och EU. Exporten av olika jordbruksprodukter sviktar betänkligt. Nu vill Trump kompensera sina producenter med ett stödprogram på tolv miljarder dollar.

Farmarna hör till Trumps mest trogna stödtrupper. Trump måste försvara sin handelspolitik inför jordbrukarna, som börjar känna av följderna av USA:s tullpolitik. Kina har svarat med att drastiskt höja sina tullar på USA-soja, griskött och andra agrarprodukter.

EU och Mexiko har likaså reagerat på USA-tullarna. Mexiko har lagt höga tullar på nästan allt griskött. Det handlar om stora mängder och bortfallet förorsakar ett kännbart avbräck i farmarnas ekonomi.

Representanter för flera bondeorganisationer har redan börjat kritisera Trumps handelspolitik. Nu försöker administration rädda ansiktet med rikliga kompensationer ur statsmedel.

Trumps jordbruksminister Sonny Perdue gick på tisdagen ut i offentligheten med löftet om ett omfattande stödpaket för jordbruket till ett värde av 12 miljarder dollar, omkring 10,3 miljarder euro.

Jordbruksministeriet USDA kalkylerar att landets jordbruk har förlorat uppskattningsvis 11 miljarder dollar på de störda exportmarknaderna. Förlusterna är enligt Perdue ett resultat av Kinas olagliga vedergällningstullar.

Perdue försäkrar att president Trump är djupt övertygad om att USA behöver ett starkt jordbruk. Tyvärr har Amerikas hårt arbetande producenter blivit orättvist behandlade av Kinas olagliga handelspraxis, heter det i ett pressmeddelande från USDA.

Det statliga programmet för kompensation på störda marknader är riktat till producenter av soja, durra, majs, vete, bomull, mjölk och grisar. Staten ska dessutom köpa upp överskott av grönsaker, frukt och köttprodukter som distribueras via olika livsmedelsprogram.

Jordbruksministeriet ska dessutom tillsammans med den privata sektorn starta ett marknadsföringsprogram med ambitionen att öppna nya exportmarknader för amerikanska jordbruksprodukter.