Jordbruk Globalt

Tredje rekordåret för
Australiens jordbruk

Jordbrukarna i Australien kan glädja sig över ett nytt rekordår 2022/23. Enligt Australiens jordbruksmyndighet Abares steg jordbrukssektorns produktionsvärde detta år till omräknat 57 miljarder euro.

Därmed överträffades fjolårsrekordet med 2,6 procent. Värdet av jordbrukets exportintäkter steg likaså till rekordnivån 47,3 miljarder euro. Allt som allt steg värdet av exporten med 12,3 procent.

De australiensiska farmarna kan profitera på både högre priser och växande produktionsvolymer. Enligt jordbruksmyndigheten Abares har landets jordbruk gynnats av riklig nederbörd under tre påföljande år.

Jordbrukssektorn har dragit nytta av väderfenomenet La Niña, som har hållit åkrarna fuktiga under långa perioder. Regnen ställde emellertid också till med översvämningar och skador i Australiens östliga delar men vädret torkade upp igen.

Efter en lång period av gynnsamt väder räknar Abares med en återgång till normalare tider under produktionsåret 2023/24. Värdet av Australiens jordbruk sjunker enligt prognosen med omkring tio procent, till 51,5 miljarder euro.

Resultatet kan trots detta bli landets tredje bästa genom tiderna. Abares kalkylerar emellertid med en nedgång under året för exporten av jordbruksprodukter. Anledningen är att råvarupriserna har fallit globalt.