Fiskbackviken Iiris Kokkonen Wwf 2
Den senaste våtmarken färdigställdes nära kusten i Korsuddarna, Raseborg. På markägarens begäran uppfördes tre fågelformade öar i våtmarken: en anka, en flygande svan och en vadarfågel som stod i våtmarken. FOTO: Iiris Kkokkonen/WWF
Jordbruk

Tre fågelformade öar
pryder våtmark i Raseborg

I år har WWF tillsammans med markägare byggt totalt sju vattenkontrollstrukturer i Västra Nyland för att inskränka översvämningarna och den resulterande övergödningen av vattendragen. Säsongen kulminerade i Raseborg där årets senaste våtmark pryds av tre fågelformade öar.

WWF:s ansvariga för insjöar och åar Jenny Jyrkänkallio-Mikkola är nöjd med det arbete som gjorts under året, som syftar till att både inskränka klimatförändringen och att anpassa sig till de påföljande förändringarna.  

– Långa och rikliga regnperioder spolar vattendragen med massor av näringsämnen och fasta ämnen. De orsakar övergödning av inlandsvatten och Östersjön och är en betydande orsak till försämringen av vattendragens situation. Genom att återställa rakt grävda diken och fåror till ett mer naturligt tillstånd och bygga vattenreservoarer såsom våtmarker och tvåstegsdiken, hittar vatten utrymme i dikessystemet istället för att stiga upp på åkrarna, säger Jyrkänkallio-Mikkola.

Enligt Jyrkänkallio-Mikkola är det 1,5 kilometer långa tvåstegsdiket som byggdes i år längs Ingå ån ett exempel på hur ett av målen för det långsiktiga arbetet i Västra Nyland har uppnåtts.

Markägare har förstått vikten av vattenkontroll och visar sådan aktivitet att listan över framtida vattenkontrollstrukturer är för lång för att kunna genomföras med nuvarande resurser. Det skulle behövas mer finansiering för vattenskyddsarbetet, som den nuvarande regeringen vill skära ned med en betydande del.

– Det kommande året ser minst lika arbetsfyllt ut. Markägarna är mycket intresserade av vattenkontrollstrukturer, så det vore synd att missa ett så bra tillfälle på grund av bristfällig finansiering.

Inte vilka pölar som helst

Vattenkontrollstrukturerna har förverkligats genom tre WWF-projekt: Metsälähde, RANKKU och VALUTA 2. Omfattande och långsiktigt arbete har lett till ännu bättre arbetssätt och samarbetspartners, vilket resulterat i unika vattenkontrollstrukturer. Den senaste multifunktionella våtmarken färdigställdes nära kusten i Korsuddarna, Raseborg.

– Tillsammans med entreprenören Carl-Erik Grönroos skapade vi en våtmark som på markägarens begäran omfattade tre fågelformade öar: en anka, en flygande svan och en vadarfågel som stod i våtmarken. Våtmarker erbjuder livsmiljöer för till exempel sjöfåglar och vadare, som kan häcka, föda upp sina ungar, skaffa näring och vila i området, säger WWF:s havsexpert Iiris Kokkonen.

– Det var intressant och naturligt att gå med i WWF:s RANKKU-projekt, när ett långt outnyttjat åkerområde visade sig vara lämpligt för att skapa en våtmark. Samarbetet har varit enkelt och smidigt. Det är viktigt för oss att våtmarker kan förbättra vattenkvaliteten i havsbukten, öka den biologiska mångfalden, gynna våtmarksfåglar och ge variation i landskapet, säger markägaren Marianne Karlemo.