Kaskob1
Varutransporterna på Kasköbanan mellan Seinäjoki och Kaskö har ökat mycket under senare år. Här är massaved på väg till Metsä Groups cellulosafabrik i närheten av hamnen i staden. Just virkestransporterna har ökat när importen från Ryssland avslutades. Trots det är hotet om nedläggning av banan fortfarande aktuell.
Landsbygdsnäringar

Transporterna ökar
– men Kasköbanan hotas
fortfarande av nedläggning

Varutransporterna längs järnvägen från Kaskö till Seinäjoki har ökat mycket de senaste åren. Men trots det vill Trafikledsverket lägga ner den så kallade Kasköbanan. Nu är det upp till beslutsfattarna...
Politisk vilja behövs I regeringsprogrammet finns inskrivet att tvärgående trafikleder ska upprätthållas. Kasköbanan är inte heller längre klassificerad som en lågtrafikerad banavsnitt efter att varutransporterna ökat. Problemet är bara att reparationsskulden...
Banan viktig för skogsägarna Ett annat viktigt steg som har tagits är att virkesterminalen i Teuva restaurerades och byggdes ut 2020. Från den terminalen opererar nu 6-11 hela tågtransporter med 24...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera