Skogsbruk Marknad

Trä i byggandet
har många fördelar

Användningen av trä som byggnadsmaterial skall fördubblas under den här regeringsperioden. I regeringsprogrammet finns flera åtgärder som skall föra utvecklingen i rätt riktning; bland annat de nationella målen för träbyggande som publicerades i tisdags.

Minister Thomas Blomqvist (SFP), som själv sitter med i regeringens klimat- och energipolitiska arbetsgrupp som fastställt målen för offentligt byggande, konstaterar att användningen av trä i byggandet har flera fördelar.

– Användningen av trä bidrar till en ökad sysselsättning i Finland och har också en positiv inverkan på klimatet. Förutom att träbyggnader är klimatsmarta eftersom de lagrar kol en lång tid framöver och skapar arbetstillfällen, upplevs de både trivsamma och hälsosamma att vistas i.

De fastställda målen som publicerades i tisdags gäller offentligt byggande. Målet är att totalt sett öka andelen från nuvarande 15 till 45 procent med olika delmål för exempelvis skolhus, byggnader som används inom vården samt bostadshus.

Kommunerna har stora påverkningsmöjligheter

– Ett ökat offentligt byggande är en viktig motor för att öka byggandet i trä, säger Blomqvist och konstaterar att kommunerna också har stora möjligheter att påverka utvecklingen dels genom samhällsplanering via general- och detaljplaner samt direkt gällande till exempel beslut om byggandet av skolor.

Finlands målsättning är att vara klimatneutralt senast 2035. Ett ökat byggande i trä är en viktig komponent för att minska de fossila utsläppen.

– Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Utvecklingen går nu i rätt riktning och det finns både företag som satsar på modern trähusproduktion och goda exempel på moderna trähusområden eller enskilda byggnader som kan tjäna som förebilder. Vår uppgift är att ytterligare skynda på denna utveckling.

Regeringens åtgärdsprogram för ökat träbyggande innehåller bland annat stöd för utvecklingsprojekt samt information till kommunernas tjänstemän och förtroendevalda.

Läs också:
Kommunerna i nyckelposition då träbyggandet skall öka
SLC: Välkommet med ökat träbyggande – av finländskt virke