EU

Torvalds omvald som koordinator
i parlamentets miljöutskott

Nils Torvalds (SFP/Renew) har blivit omvald som koordinator för sin politiska grupp i Europaparlamentets miljöutskott. Valet av koordinator ordnades traditionsenligt i samband med att mandatperioden i Europaparlamentet nått halvvägs.

– Jag är naturligtvis väldigt glad över det fortsatta förtroendet inom min politiska grupp. Jag ser också ivrigt fram emot att fortsätta jobba för att Renew Europe ska kunna göra så sammanhängande och bra beslut som möjligt i de oerhört mångfacetterade och viktiga lagförslagen som bereds av miljöutskottet under de kommande åren, säger Torvalds.

Koordinatorerna i utskotten fungerar som talespersoner för sina politiska grupper. I Torvalds fall betyder det att han leder ordet och styr ansvarsfördelningen inom miljöutskottet för center-liberala Renew Europe.

Torvalds har innehaft koordinatorskapet sedan början av den pågående mandatperioden år 2019 och uppdraget kommer alltså i och med omvalet att fortsätta till sommaren 2024, d.v.s. till slutet av mandatperioden.