Skogsstragei Torvalds
Enligt EU-parlamentarikern Nils Torvalds lyckades finländarna lobba bort de värsta fallgroparna ur skogsstrategin.
Skogsbruk EU

Torvalds: Finlands EU-lobbare kunde avvärja det värsta

Den nyaste versionen av förslaget till skogsstrategi ser ganska annorlunda ut än de tidigare läckta versionerna. De senaste månadernas hårda arbete i EU har gett resultat, noterar EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP/Renew).

För det första är det viktigt att EU kan fatta snabba beslut för att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som krävs för att nå målsättningarna. Det är fint att kommissionen presenterade skogsstrategin innan Bryssel tystnade inför semestrarna, säger Torvalds.

Den senaste versionen av skogsstrategin ser ganska annorlunda ut än de tidigare läckta versionerna. Strategins slutliga inverkan på det finländska skogsbruket och skogarnas roll för klimatmålen har grundligt diskuterats både i Finland och Bryssel.

De flesta finländska europaparlamentarikerna undertecknade ett öppet brev till alla som känner sig berörda av skogsbrukets framtid. Brevet fick omfattande uppmärksamhet. Det gemensamma påverkningsarbetet ledde till önskade förändringar.

När man bläddrar i presentationen är det uppenbart att vårt budskap har hörts och förståtts på ett sätt som tidigare verkade omöjligt. Strategin förstås inte perfekt men det är bra att stanna upp och utvärdera förslaget innan det behandlas i parlamentet, säger Torvalds.

Han noterar att tidigare versioner av strategin fokuserade ensidigt på biodiversiteten. Den var skriven på en mycket allmän nivå med tydlig ideologisk förankring, som inte tog hänsyn till de positiva effekterna av ett aktivt skogsbruk på klimatet.

De tidigare läckta versionerna av strategin var främst biodiversitetsstrategier. Den nya versionen beaktar äntligen skogarna på ett mångsidigare sätt. Vi lyckades undvika de värsta fallgroparna, fastställer Torvalds.

”Var nära en katastrof”

I likhet med Torvalds är EU-parlamentarikern Petri Sarvamaa (EPP) lättad över resultatet. Skogsstrategin har genomgått betydande förändringar jämfört med de tidigare läckta versionerna.

Det innebär att Finland och andra skogsbrukande medlemsländer också i fortsättningen får bestämma hur de ska sköta och förvalta sina skogar. Sarvamaa är också försiktigt nöjd över andra lagförslag med skogsanknytning, såsom LULUCF-lagstiftningen.

Enligt Sarvamaa har finländarnas inflytande spelat en viktig roll för slutresultatet i Bryssel. De första läckorna om skogsstrategin var verkligen oroande och väckte häftig kritik. Det första förslaget hade varit en katastrof för det finländska skogsbruket.

Kollegan Elsi Katainen (Centern/Renew) betecknar likaså kampen mot de första versionerna av skogsstrategin som en klar seger för Finland. Hon konstaterar att det ändå finns plats för förbättringar.

Nya definitioner för skog föreslås, fastän detta inte ens hör till kommissionens ansvarsområde. Enligt Katainen måste finländarna också framöver vara vaksamma i denna fråga.