Jordbruk Skogsbruk EU

Torvalds: Ett dåligt koncept
vändes till Finlands fördel

Förra veckan nådde trepartsförhandlingarna mellan Europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen en överenskommelse om EU:s nya lag för återställande av naturen.

– Mot alla odds blev slutresultatet riktigt bra, noterar EU-parlamentarikern Nils Torvalds. 

Nils Torvalds (SFP/Renew) har aktivt deltagit i förhandlingarna i sin roll som koordinator för Renew Europe i miljöutskottet. Han är nöjd med det slutliga resultatet. Själv skötte han den sista biten av förhandlingarna med textmeddelanden på flyget till Helsingfors.

– Då vi ser tillbaka på processen som började med ett odugligt förslag från kommissionen, är jag oerhört stolt över vad vi lyckats åstadkomma. Det var ett aktivt och vältajmat påverkande, noterar Torvalds i ett pressmeddelande.

Han konstaterar att kommissionens ursprungliga förslag hade medfört en oproportionerlig kostnadsbörda för Finland. Detta bottnar i stor utsträckning i att kommissionen helt enkelt inte kände till Finlands specifika förhållanden.

– Rådets och speciellt parlamentets ståndpunkter visade vägen mot en lagstiftning som kunde fungera i praktiken, även i Finland. Redan innan trepartsförhandlingarna lyckades vi radera eller förtydliga besvärliga begrepp, framhåller Torvalds. 

Som exempel kan nämnas referensåret 1952 och ökningen av grönområden i städer.

Förhandlingarna i parlamentet präglades trots detta av den infekterade diskussionen på nationell nivå. Detta ledde till ett inkonsekvent omröstningsresultat i juli. Diskussionsklimatet påverkade även rådets förhandlingar. Finland röstade mot rådets ståndpunkt och ställde sig därmed utanför slutförhandlingarna.

Finland i ”offside”

Beslutet i stora utskottet att rösta emot förslaget på våren medan regeringsförhandlingarna fortfarande var igång, visade en avsaknad av kunskap om hur EU fungerar. Enligt Torvalds höll detta på att omöjliggöra påverkningsarbetet i Bryssel.

– Vi blev tvungna att lappa motsägelserna i parlamentets ställning utan att någon riktigt ville diskutera ärendet med finländska representanter. Risken var stor att vi skulle tappa de positiva aspekterna i parlamentets förslag.

– Ännu den sista veckan av förhandlingar verkade det fortfarande svårt att finna ett positivt resultat ur finländskt perspektiv. Därför är jag stolt över att ha lyckats driva fram en avgörande lösning för att säkerställa stödet från en majoritet i parlamentet.

– Parallellt nådde Finland ett gynnsamt resultat. EU kan nu fortsätta att målmedvetet leda den globala klimatkampen, tillägger Torvalds.

Förslaget som godkändes och drevs av Torvalds, gällde undantag för vanliga och utbredda habitat samt återvätningskrav. Ifrågavarande uppdateringar beaktar bättre länder som Finland, med stora barrskogsområden och våtmarker. I annat fall hade Finland riskerat oproportionerligt höga kostnader för mycket specifika återställningskrav.

– Vi bör stoppa förlusten av biologisk mångfald. Trots att Finland redan gör mycket, är vi långt ifrån färdiga och kan inte undgå vårt ansvar. Men jag är nöjd över en lagstiftning utan kommissionens ensidiga och mikrohanterande synsätt, avslutar Torvalds.

Europaparlamentet och EU-rådet förväntas godkänna förhandlingsresultatet i december. Därefter kan lagen träda ikraft.

Läs också: EU-institutionerna enades om lag för restaurering av natur