Nbcunga
De unga jordbrukarna framförde sina slutsatser av årets svåra odlingssäsong på NBC:s presidiemöte förra veckan. Från vänster Meri Remes, Tora Voll Dombu, Annika Öhberg, Emilia Astrenius Widerström och Jóna Björg Hlödversdóttir.
Jordbruk EU

Torkan kan få långvariga följder för unga jordbrukare

De unga jordbrukarna framförde sina överväganden kring torkans långsiktiga konsekvenser för jordbruksnäringen på NBC:s presidiemöte.

Meri Remes framhöll betydelsen av att på längre sikt koncentrera sig på klimatet och konsekvenserna av det.

Tora Voll Dombu från Norge påminde om att många av de unga jordbrukarna just nu är i en extra svår situation. De har tagit över nyligen, skulderna är ännu höga och nu drabbas de alltså av hårda bakslag som följd av skörde- och foderförluster

– Det är viktigt att slå vakt om den mentala hälsan, sade hon. Det är också av stor betydelse att man kan tala om medel för den enskilda unga jordbrukaren om hur hon eller han kan lösa de problem som uppstått.

– Vi måste vända det teknologiska försprånget och strävan efter hållbar utveckling från ett hot till en möjlighet med avsikt att uppnå motståndskraft och anpassa oss till de miljömässiga förändringar som har förutspåtts för framtiden, sade Annika Öhberg från Finland. Det är dags att vara proaktiv i stället för bara att koncentrera sig på konsekvenserna.

Emilia Astrenius Widerström från Sverige kunde berätta att svenskarna har samlat statistik på vem som har det värst ställt.

– Men läget överlag, hur illa det är, kan vi bara uppskatta. Det här året får mycket svåra följder för näringens framtid, om det leder till att vi förlorar unga jordbrukare. Vi måste nu vara försiktiga och samtidigt hålla ett vaket öga på vad regeringen gör och hur.

– Vi måste kunna diskutera våra medlemmars mentala hälsa när de råkar i svårigheter, sade Jóna Björg Hlödversdóttir från Island. Det är en viktig sak eftersom de ska idka jordbruk en lång tid framåt.