Pavals 1 A Webben
I ladugården, som i huvudsak är byggd med stenblock av åländsk rödgranit från berget intill, har Christian och Lisa Påvals nu 40 mjölkande kor av raserna ayrshire och holstein.
Tema

Töftös nya mjölkbönder
satsar först på full mjölktank

Med 40 mjölkande kor och en båsladugård från slutet av 1800-talet satsar Christian och Lisa Påvals på en framtid som mjölkbönder på åländska skärgårdsholmen Töftö.

– Visst drömmer vi om en ladugård med robotmjölkning, men nu är det inte rätta tiden för större ekonomiska satsningar, säger de.

För sex månader sedan tog de över ansvaret för mjölkningen på Christians hemgård med 200 hektar växande skog och cirka 30 hektar åkermark. Tillsammans med arrenderade marker odlar de 110 hektar med tyngdpunkt på vall och spannmål.

Det mesta blir foder åt gårdens 40 kor samt lika många kalvar och ungdjur. Men spannmål från cirka 20 hektar räcker också för avsalu.

Tack vare Ålands långa växtperiod på hösten och mycket regn på sensommaren blev årets tredje vallskörd mycket bra.

– Regnet kompenserade den dåliga andra vallskörden, konstaterar Lisa.

Ombytta roller

Allt arbete på gården utför de själva tillsammans med Christians far Joakim Påvals. Enda undantaget är balningen som utförs av en utomstående entreprenör.

Å andra sidan arbetar Christian själv som maskinentreprenör med räfsning av vallar.

Gårdens generationsskifte har genomförts så att Christian och hans far har bildat en jordbrukssammanslutning där de äger hälften var.

Tanken är att Christian tar över hela jordbruket och löser ut sina två syskon när pappan om sju år uppnår pensionsåldern.

Joakim Påvals fortsätter tills vidare att jobba heltid på gården.

– Men nu har vi ombytta roller och han ser fram emot att arbeta mycket i skogen på vintern.

Pavals 4 Webben
Christian och Lisa Påvals tillsammans med tvååriga hunden Asta, som är av den australiska vallhundsrasen kelpie och redan gör stor nytta.

Säljer mjölken till Arlas mejeri

Påvals på Töftö var en av de åländska mjölkgårdar som för några år sedan började leverera sin mjölk till före detta Ingmans mejeri i Sibbo som köptes upp av svenska Arla-koncernen.

Arla erbjöd ett bättre mjölkpris än åländska ÅCA och tanken var att man skulle försöka få ut så mycket som möjligt innan mjölkproduktionen skulle läggas ner efter något år.

Men planerna ändrades i och med att Christian och Lisa var beredda att ta över ansvaret för mjölkningen. Och de är nöjda med Arlas service.

– Mjölkbilen kommer två dagar i rad. Efter en dags paus kommer den på nytt två dagar på raken.

Fokus på full ladugård och full mjölktank

Christian och Lisa har ännu inte tagit över gårdens ekonomi och är därför inte i detalj insatta i Arlas prissättning. Men gårdens årsproduktion ligger nu på 11.200 EKM och E-klass mjölk.

– När vi började mjölka i våras stod det även sinkor i ladugården och tog upp ”mjölkplatser”. Men nu har vi dem i en annan avdelning så att vi mjölkar 40 av 40 möjliga. Just nu ligger fokus på full ladugård och full mjölktank.

Gårdens mjölkkor är av raserna ayrshire för hög fett- och proteinhalt och holstein som ger mera mjölk. De anlitar andelslaget Fabas avelsrådgivare och även ett par foderrådgivare från fastlandet, men insemineringen sköter de själva.

– Vad gäller avelsarbetet har vi i dag en ganska ung besättning så fokus ligger på att få allting dräktigt så att vi inte går miste om de äldre korna. Juverhälsan är också en prioritet.

Utfodringen drabbas av vissa begränsningar då ladugården är gammal och trång.

– I dag fördelas bal ut med minilastare åt korna och en kraftfoderrobot ger varje ko sin egna giva fyra gånger om dagen. En mixervagn kunde säkert öka produktionen med ytterligare några liter mjölk, men tyvärr är det i dagsläget inte genomförbart i praktiken.

Pavals 2 Webben
Gårdens kalvar placeras i skilda byggnader beroende på åldern. Här har de kättar med fin fönsterutsikt.

Mångsidiga erfarenheter

Christian Påvals hörde till den allra sista årskursen som gick ut från Ålands Naturbrukskola, gamla ”Lantis”, innan skolan lades ner år 2011.

Lisa som är yngre har fått sin lantbruksutbildning vid Jälla yrkesgymnasium utanför Uppsala i Sverige. Båda tycker att det är bra för åländska ungdomar att också ha bott utanför sitt eget örike förrän de etablerar sig på Åland.

– Annars är det lätt att fastna i hemmabubblan och fortsätta i föräldrarnas fotspår fast man samtidigt även kan lära sig mycket av dem. Sista året på Naturbruksskolan hade jag praktik i Sverige och det var en nyttig sommar, säger Christian.

Både han och Lisa har efter utbildningen skaffat sig arbetserfarenhet från flera åländska jordbruk. Christian var exempelvis med när den allra första kon för snart tio år sedan mjölkades på Haga kungsgård, som nu är Åland största mjölkgård.

– Sen körde jag lastbil och grävmaskin i fyra år tills jag märkte att jag vill tillbaka till jordbruket.

Många nöjda med nya avbytarsystemet

På Åland regleras en del av jordbrukspolitiken av självstyrelsesystemet och landskapet har inte längre samma avbytarsystem som på fastlandet.

Men Påvalsarna är liksom flera andra åländska mjölkbönder nöjda med det nya avbytarsystemet.

Gårdarna skaffar själva sina avbytare och får via landskapets jordbruksbyrå ekonomisk ersättning som täcker en del av kostnaderna.

Christian och Lisa är nu lediga fyra dagar varje månad. Varannan månad är det ledig helg från fredag till måndag och följande månad har de fyra lediga dagar från tisdag till fredag.

– För att vila upp sig är det nästan bättre att vara ledig inne i veckorna. Har man helgen ledig blir det ofta att mera umgås med kompisarna, tycker Christian.

Pavals 3 Webben
Påvals mangårdsbyggnad är ursprungligen en skeppargård och Christians farfarsfar var den första heltidsbonden på gården. Med havet bara några hundra meter från hemmet behöver Christian och Lisa ingen separat sommarstuga.

Trivs bäst på sjön

Som ladugårdsavbytare anlitar Påvals Kastelholms lantbruksservice från grannkommunen Sund.

– Det funkar väldigt bra. Avbytaren sköter mjölkningen och den dagliga utfodringen, men vi måste själva på förhand köra tillräckligt med foder till ladugården. Sådant jobb behöver avbytarna inte ha ansvaret för.

Med bara fyra lediga dagar i månaden finns inget utrymme för veckolånga resor till solstränder i ”södra skärgården” som Kanarieöarna kallas på Åland, men det är inget som Christian och Lisa saknar.

– På somrarna trivs vi bäst med båten ute på sjön.