Vogelgrippe Druck
En veterinär i Österrike undersöker en död svan. Den ovanligt starka vågen av fågelinfluensa drar över hela Europa och angränsande områden. FOTO: Ages
Jordbruk EU Globalt

Tidernas fågelinfluensa
drar nu över hela Europa

Parallellt med coronaviruset håller en sällsynt stark våg av fågelinfluensa ett fast grepp över Europa och flera andra delar av världen. Tyska experter vid det ansedda Friedrich-Loeffler-institutet betecknar den pågående epidemin som den värsta i sitt slag någonsin.

Rapporterna om nya fall bland både tamfågel och vilda fåglar strömmar dagligen in från alla väderstreck, från Finland till Färöarna och Irland, Ryssland och Portugal. Kanada, Indien och Ostasien är likaså drabbade.

Utsikterna är dystra för de följande vinterveckorna. Rapporterna domineras av undertypen H5N1, men också H5N8 förkommer i något mindre utsträckning. Den förstnämnda varianten kan också överföras till människor.

Enligt de tyska experterna kan H5N1 klassificeras som en potentiell fara för människor. En infektion kan i sällsynta fall sluta dödligt. H5N8 betecknas som ett lindrigare problem, eftersom viruset mycket sällan överförs till människor.

Enbart i Tyskland har sedan oktober rapporterats 400 infektioner hos vilda fåglar som änder, vildgäss, svanar och måsar. De flesta infektionerna hos vilda fåglar noteras vid Nordsjö- och Östersjökusterna.

Smitta också hos däggdjur

Inom det europeiska området har FLI bokfört 675 infektioner hos vilda fåglar och 534 utbrott i tamfågelbestånd. I enstaka fall har smitta också påträffats hos däggdjur på olika håll i Europa.

FLI rapporterar bland annat om smitta hos rödräv i Finland och Nederländerna, gråsäl i Sverige och Tyskland. I Finland har också utter smittats. Det aggressiva viruset ställer till med stor skada på hönsgårdar. I några områden börjar det redan bli ont om ägg.

På de brittiska öarna härjar fågelinfluensan med oförminskad kraft. Den pågående epidemin uppges vara den hittills svåraste i sitt slag i Storbritannien, uppgav fågelskyddsorganisationen RSPB inför julen.

I Tjeckien rapporterar veterinärmyndigheterna att 80.000 djur nyligen måste avlivas efter att mer än 100.000 hönor hade smittats på en gård i Libotenice, som ligger ett stycke norr om huvudstaden Prag.

Enligt myndigheterna uppges viruset uppträda synnerligen aggressivt och dödar fåglar inom en ovanligt kort tid efter utbrottet. I de områden där smittan har härjat, måste upp till en miljon hönsägg förstöras.

Israel är svårt drabbat

Fågelinfluensan har också blivit ett problem i Israel. Det israeliska jordbruksministeriet rapporterade nyligen om 63.000 döda värphöns i en anläggning med batteriburar. Friska hönor måste avlivas för att hindra smittan från att sprida sig.

Det israeliska jordbruksministeriet befarar nu att befolkningen i närheten av produktionsanläggningen kan smittas av fågelinfluensa. Risken är akut, meddelade de lokala myndigheterna.

Myndigheterna i landet räknar med en akut brist på ägg på den israeliska marknaden under de närmaste månaderna. Varje månad saknas omkring 14 miljoner ägg. Jordbruksminister Oded Forer uppger att han aldrig har upplevt en sådan katastrof.

En annan hotspot rapporterades på måndagen i staden Nahalal i norra Israel, där omkring 42.000 kalkoner hade infekterats. Mer än 8.000 migrerande tranor har också dött. Flyttfåglarna flyger vid denna tidpunkt över Israel på väg till Afrika.

Just nu härjar fågelinfluensan i minst 46 länder i Europa, Asien och Afrika. Enligt brittiska forskare har det inte bekräftats att de rådande virustyperna skulle överföras till människor. Trots detta kan epidemin på längre sikt bli ett hälsoproblem, befarar forskarna.