Palumujoki 4291
Anne-Marie Palmujoki framför bönodlingen.
Jordbruk

Testar nya grönsaker i växthuset

Anne-Marie och Esa Palmujoki i Pörtom testodlar ovanliga grönsaker i sina växthus. Aubergine – äggplanta har de odlat redan i tio år, medan radiccio – rosensallat är ny för i år. Batat – sötpotatis odlas för andra året i rad.

Esa Palmujoki har åtta olika tomatsorter, chili, grönkål och många fler. Han är dagtid verksam som rådgivare av biologiska bekämpningsmedel vid Biotus och har tidigare arbetat vid lantbrukets forskningscentral. Frun Anne-Maria sköter växthusarbetet och plockning tillsammans med två anställda.

Esa odlar två olika sorters äggplantor, en vanlig svartlila och en lilaspräcklig. Enligt hans erfarenhet köper den finländska marknaden hellre en mindre variant än den traditionella importerade.

Han började med att odla äggplantor för tio år sedan för en mindre marknad i närområdet och sände en del till Tammerfors. Äggplantorna  säljs nu med god åtgång i Vasa på flera olika marketar och man ser tydligt att intresset för närproducerade äggplantor finns.

Invånarna i Vasatrakten reser mycket och har blivit bekanta med äggplantan utomlands och det finns många utlandsfödda som gärna köper färskt och närproducerat. Grönsakerna är obesprutade men inte ekologiska eftersom han använder sig av konventionell gödsling.

Palmujoki 4212
Esa Palmujoki med barnbarnen Erika och Emilia som ibland sköter gårdsbutiken i Pörtom.

Goda råd

Esa betonar att om man vill byta tomatodling mot äggplanta ska man ta i beaktande att högsäsongen är kort – juni till augusti – men den passar bra att odla i mindre växthus.

Äggplantan ger en god skörd, den kan producera upp till 50 kilo per kvadratmeter i naturljusodling. Det behövs inte några stora ändringar för att ställa om från tomat till äggplanta. Efterfrågan finns på inhemsk äggplanta.

– Då skaftet på äggplantan är grönt är den färsk, påpekar Esa.

Äggplantan är mycket vanlig i hela Medelhavsområdet och på Balkan. De gamla sorterna innehöll alkalider och man kan se i vissa recept att man skall salta äggplantskivorna före användning, men det behövs inte med de nya sorterna.

Ett annat råd han ger är att sälja produkterna färdigt förpackade. Han säljer en ovanlig grön paprikasort, Pabolo, en tunn variant som passar bra att grilla och de säljs i färdigt streckkodad, tunn plastförpackning med två paprikor och med producentnamnet inskrivet.

Aggplanta 9055
Äggplantan passar bra att odla i växthus och ger en god skörd.

Testar nya produkter

Radiccio – rosensallat kunde vara en ny produkt för oss, den är mycket populär i Italien och trivs bra i kall jord och skördas sent på hösten.

Esa testodlade den i växthuset i år, men växthuset var tydligen för varmt, så den misslyckades. Däremot trivs grönkålen och den är lättsåld och ger en bra skörd.

Brytbönor och skärbönor frodas och sötpotatisodlingen håller han på att utveckla, den har potential att ge en stor skörd då man hittat rätta odlingssättet.

De två små växthusen köptes in begagnade för nästan trettio år sedan och intresset för att testodla olika sorter har funnits med sedan dess. Esa odlar åtta olika tomatsorter. Bland andra en intressant sort, en mörk svartröd tomat, Skrutig, som han har namnregistrerat ifjol och en romersk tomat – Tipo di Roma (namnet San Marzano-tomat är ursprungsskyddad DOP och får endast användas om den odlats i det specifika området San Marzano).

Ökad miljömedvetenhet och engagemang för närodlat driver på intresset att testa på olika sorters grönsaker, så det finns ett stort utrymme för nya produkter. Stockmann i Tammerfors kunde sälja 3 kg chili per dag för 10 år sedan, utvecklingen har gått snabbt framåt sedan dess.

Esa Palmujoki deltar i projektet InnoVäxthus och samarbetar med projektledaren Irene Vänninen. InnoVäxthus kan presentera en lista på 50 nya potentiella grödor som passar för växthusodling, exempelvis okra och babyspenat.

FOTNOT: Esa Palmujoki föreläste om sina erfarenheter av nya grödor på seminariet ”Nytt och fräscht på matbordet!” som finns under länken: https://boden.fi/alla-videor/3...
Gronkal 4257
Grönkålen skördas i flera omgångar och ger en bra skörd. I förgrunden svarta bönor.
Rosensallat 4242
Rosensallaten (it. Radiccio) kan vara en ny intressant sallatssort.
Chili 4286
Esa Palmujoki odlar sex olika sorters chili.