Tema

Temuco är ny höstrågvetesort
på sortlistan

Höstrågvetearealer år 2023 var 4.949 hektar. De mest odlade sorterna var Temuco med 40 procents, Toppus med 18 procents och Sequenz med 8 procents andel av odlingsarealen. - Sequenz (Saatzucht Josef Breun...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera