Nylandplan Img 2293
Placeringen av den västra depån i området Bobäck-Mankans föreslogs att avlägsnas ur planen. Vid omröstningen ville dock en klar majoritet av landskapsfullmäktigeledamöterna hålla kvar beteckningen enligt det ursprungliga förslaget. FOTO: Mikael Lampén
Jordbruk Skogsbruk

Tågdepå och
skyddsområdesbeteckningar
gick igenom i landskapsplanen

Beteckningen om placeringen av den västra tågdepån i Nylandskapsplanen hålls kvar, meddelar Nylands förbund. Även för skyddsområdesbeteckningarnas del förblev planlösningen oförändrad. Landskapsfullmäktige fortsätter behandlingen i augusti.

På måndagen beslöt Nylands landskapsfullmäktige att beteckningen om placeringen av den västra tågdepån i Nylandskapsplanen hålls kvar. Även för skyddsområdesbeteckningarnas del förblev planlösningen oförändrad. Alla ärenden hann inte behandlas på grund av tidsbrist, meddelar Nylands förbund.

Landskapsfullmäktige fortsätter behandlingen av Nylandskapsplanen i augusti. Veckans möte pågick i 7,5 timmar och ledamöterna hann behandla de viktigaste planlösningarna för Helsingforsregionen.

Förutom den avslutande behandlingen av Helsingforsregionens etapplandskapsplan kvarstår på föredragningslistan för det fortsatta sammanträdet i augusti dessutom planerna för östra och västra Nyland.

Tågdepå kvar i Bobäck-Mankans

Placeringen av den västra depån i området Bobäck-Mankans föreslogs att avlägsnas ur planen. Vid omröstningen ville dock en klar majoritet av landskapsfullmäktigeledamöterna hålla kvar beteckningen enligt det ursprungliga förslaget, som gick igenom med rösterna 48-23.

För övrigt beslöts att Tallinntunneln endast går via Helsingfors centrum och Böle till Helsingfors centrum. För Vårdös del kvarstår planförslaget i ursprunglig form.  

Övriga ändringsförslag som behandlades gällde området för Malms flygplats, reserveringen för tätortsfunktioner i Myntinmäki, Esbo som stöder sig på spårtrafik och en återförvisning av planen i sin helhet för ny beredning. Vid omröstningarna förblev alla planlösningar oförändrade.

Alla ändringsförslag som gällde Helsingforsregionens plan var så betydande att de inneburit en återförvisning för ny beredning ifall de gått igenom.  

Sammanträdet avbröts innan behandlingen av Helsingforsregionens plan hade avslutats.