Jordbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

Ta hand om bonden
fortsätter också 2021

LPA hjälper lantbruksföretagare att orka och stöder dem i besvärliga livssituationer också under 2021 via projektet Ta hand om bonden.

Trots att projektet redan har pågått i fyra år har lantbruksföretagarnas behov av hjälp inte upphört. Varje år har ett flertal nya företagare anslutit sig till projektet och det torde fortfarande finnas lantbruksföretagare som aldrig har hört talas om projektet.

– Gårdarnas låga lönsamhet, arbetet som binder både fysiskt och psykiskt, människorelationerna, rädslan inför framtiden och den stora arbetsbördan på gårdarna leder till utmattning bland lantbruksföretagarna. När företagsverksamheten, arbetet, hemmet och människorelationer alla är sammanflätade med varandra på en gård återspeglas enskilda problem allt kraftigare inom alla livsområden, konstaterar projektledare Pirjo Ristola.

Lantbrukare får hjälp av projektet Ta hand om bonden och MTK-förbundens projekt som utför samma slags arbete. Hjälp med problemen får man endast om man är redo att ta emot hjälpen. Ingen kan hjälpa en om man inte själv vill reda ut sina problem.

– Ibland krävs det mod för att våga ta tjuren vid hornen. Då lönar det sig verkligen att bry sig om sig själv och be om hjälp. Det är alltid bättre att lösa problemen än att låta situationen förvärras. Det lönar sig att be om hjälp redan i ett tidigt skede. Det är lättare att hitta lösningar ju tidigare man tar tag i dem. Hjälp finns att få trots coronaviruset. I varje enskilt fall överväger vi noggrant hur vi kan träffas tryggt eller om vi kanske kan sköta ärendet per telefon eller distansförbindelse.

Samordnare hjälper med arbetsförmågan

Projektet bedrev verksamhet med samordnare för arbetsförmågan i Tavastland 2020 i form av ett pilotprojekt. Till följd av den positiva responsen utvidgas verksamheten i år till att förutom Tavastland också omfatta Mellersta Finland, Kajanaland, Koillismaa och östra Lappland. I de här områdena samordnar projektarbetaren också arbetsförmågan och hjälper till med att hitta lösningar som stöder arbetsförmågan.

Samordnare för arbetsförmågan kan bland annat hjälpa då lantbruksföretagaren sjukskrivs för en längre tid, behöver rehabilitering, får avslag på sin ansökan om invalidpension eller funderar på om den egna arbetsförmågan räcker till för det nuvarande arbetet.

Nätverket Ta hand om bonden, som samlar lantbruksföretagarnas intressentgrupper, fortsätter också sitt arbete. Över 100 samarbetspartner som står lantbruket nära har redan genom partneravtal anslutit sig till nätverket. Projektet ordnar under året utbildningar och diskussionsmöten för intressentgrupperna runt om i Finland, så kallade Ta hand om bonden-möten.

För tillfället har projektet Ta hand om bonden finansiering fram till slutet av 2021. I regeringsprogrammet har tryggandet av handlingsmodellen Ta hand om bonden införts som en metod för att främja välmående och hälsa. Regeringen har dessutom lovat att i slutet av valperioden utvärdera en etablering av handlingsmodellen.

Läs mer här.