Nyladu 4 C Webben
Syskonen Martin och Matilda Lindqvist valde att satsa trots att det ekonomiska läget är utmanande. Byggprojektet är för tillfället det enda i sitt slag i Österbotten. Vi väljer att tro på framtiden, säger de.
Tema

Syskonen Lindqvist vågar satsa
– bygger ny ladugård i Purmo

Det byggs just nu endast en ny ladugård i Österbotten. Bakom satsningen står syskonen Matilda och Martin Lindqvist, som tog över gården i Purmo för ett och ett halvt år sedan. Att satsa på framtiden var en självklarhet, säger de.

På grund av höga kostnader som drivits upp av inflationen och stigande räntor står byggandet inom lantbruket relativt stilla. Men i Purmo i Pedersöre händer det saker. Där bygger syskonen Matilda och Martin Lindqvist en ny ladugård – som just nu är det enda i sitt slag inom mjölksektorn i Österbotten.

– I november ska vår nya ladugård stå klar. Bygget började i april och fortskrider enligt planerna, säger Martin.

När generationsväxlingen genomfördes slutligt i mars 2022 och Sammanslutning Lindqvist Martin och Lindqvist Matilda bildades, var följande steg i planen att bygga en ny anläggning. Den gamla med 65 mjölkande och en mjölkningsrobot var nämligen för liten.

– Från utsidan ser den gamla ladugården bra ut, men inredningen börjar ge upp och utrymmet är för trångt. Vi har i många år haft planer på en ny anläggning när vi övertar gården för att kunna optimera produktionen, berättar Matilda.

Att läget är utmanande var inget som hindrade syskonen från att göra satsningen. Tankar fanns på att skjuta upp bygget i väntan på säkrare tider, men när investeringsstödet blev klart var det bara att sätta i gång.

– Vi funderade på att vänta, men kom fram till att det är onödigt. Varför vänta när ingen ändå vet hur framtiden ser ut. Vi valde att tro på framtiden och kalkylerna ser bra ut och när vi blev beviljades investeringsstödet behövde vi inte fundera längre, säger de.

Nyladu 2 Webben
Det är roligt när nästa generation vågar satsa och utveckla gården. Det säger pappa Kenneth Lindqvist till vänster. Bredvid honom syskonen Martin och Matilda som valde att satsa och bygga en helt ny ladugård – den enda nya som för tillfället byggs i Österbotten.

Fördubblar besättningen

Valet föll på en anläggning för varm lösdrift och två mjölkningsrobotar med plats för totalt 157 mjölkande inklusive sinkor. Golvet är spalt och med slalomsystem och gödseln pumpas till svämbrunnen.

– Vi valde spaltgolv för att vi är vana och nöjda med det systemet från tidigare. Det ger ett torrt underlag, vilket garanterar bättre klövhälsa. I spaltgången kommer vi också att ha en rengöringsrobot, berättar Matilda.

Tanken är också att satsa på en maskin som separerar gödseln.

– Då kan vi producera vårt eget strö och behöver inte köpa in strömedel, säger Martin.

Anläggningen kommer att värmas upp av korna. Taknocken med ljusinsläpp kan öppnas och skapar därmed ett självdrag för ventilationen. Samtidigt är fönstren vikbara.

– Det ger en bra ventilation med bra klimat i anläggningen, konstaterar han.

Båsen har gummimattor och syskonen gick in för det alternativet för att det är lättskött. Hela målet med den nya anläggningen är att den ska vara lätt att sköta.

– Trots att antalet djur fördubblas ville vi ha en lösning som innebär att en person kan sköta det dagliga arbetet. Det händer ofta att det är bara en person hemmavid och därför ville vi ha en effektiv och smidig ladugård som garanterat fungerar i praktiken, säger Matilda.

Nyladu 1 Webben
I april inleddes byggandet av den nya ladugården med varm lösdrift och två mjölkningsrobotar. När rekryteringen av djur är klar kommer besättningen att fördubblas från 65 till 130 mjölkande.

Fortsätter med fullfodervagn

De senaste åren är det många som har satsat på automatisk utfodring, men den lösningen lockade inte för Lindqvist.

– Enligt vår uppfattning skulle ett sådant system ha blivit för dyrt. Vi har sedan tidigare ett system med blandfoder i traktordriven fullfodervagn som körs ut på foderbordet. Det är ett driftsäkert och effektivt system som gjorde att vi inte behövde satsa i ett nytt system, förklarar Martin.

En annan lösning som de har gått in för – och som inte är särskilt utbredd – är att kalvar och kvigor kommer att vara i samma utrymme.

– Många mjölkproducenter har kalvar i ett annat utrymme på grund av risken för sjukdomar. Men vi har haft kalvar och kvigor under samma tak i den gamla ladugården och aldrig haft några problem. Så vi kommer att göra på samma sätt i den nya anläggningen, säger Matilda.

Sedan tidigare hade de Lelys mjölkningsrobot och valet föll nu också på att fortsätta med samma tillverkare och den nyaste modellen A5.

– Vi valde NHK Group som är återförsäljare av Lely och det systemet är våra kor vana med. Dessutom erbjuder NHK en helhetslösning för den nya ladugården. En annan orsak till att NHK är det bästa alternativet för oss är servicen som är bra uppbyggd, säger Matilda.

De båda beskriver stödet från andelslaget Pohjolan Maito, som hör till Valio, som positivt.

– Från andelslagets sida har det varit hundra procent stöd för vårt projekt och det känns bra. Vi tänkte först bygga bara för en mjölkningsrobot men det stod snabbt klart att det blir två för det hade inte varit lönsamt att gå in för en, berättar hon.

Kostnadsförslaget för ladugården, produktlager och foderplatta är 2,4 miljoner euro och det ser ut att hålla. Trots att det är frågan om en ekonomisk stor satsning tycker deras far Kenneth Lindqvist, som drev gården tillsammans med brodern Ulf tidigare, att det var rätt beslut.

– Det sker ingen utveckling utan investeringar och det är både givande och intressant att se att nästa generation vill fortsätta, säger Kenneth.

Köper in kalvar och kvigor

För att öka antalet djur kommer syskonen att köpa in både kalvar och kvigor. När antalet mjölkande är kring 130 kommer årsproduktionen att ligga på cirka 1,5 miljoner liter mjölk per år.

– Vi har kommit överens med några gårdar att köpa in djur och vi kommer inte att ha full kapacitet direkt utan köper in djur gradvis, säger Matilda.

Syskonen har olika ansvarsområden. Matilda sköter semineringar och har ett vakande öga på djuren medan Martin har huvudansvaret för utfodringen. Båda beskriver samarbetet som mycket bra.

– Trots att vi är syskon kommer vi överens mycket bra. Vi grälar sällan och om vi inte hade kommit överens skulle vi aldrig ha satsat på att bygga en ny anläggning, säger de.

Vad händer med den gamla ladugården?

– Tanken är att vi ska föda upp tjurkalvar till slakt så att vi då också har köttproduktion. Men det är ett långsiktigt projekt för framtiden, säger Matilda.