Synlighet
Veckans Tok

Synlighet

– Min valkampanj lider av att jag inte får tillräcklig synlighet i medierna då det gäller skogliga frågor!
– Jag upplever det motsatta; vad jag än gör i skogen så granskas det i medierna!