Jordbruk Skogsbruk EU

Sverige blir utan
landsbygdsminister

Den svenska landsbygdsministern Jennie Nilsson lämnade sin post i slutet av juli. Sedan dess sköts jobbet som bisyssla av näringsminister Ibrahim Baylan. Nu har också Baylan meddelat att han lämnar politiken i november.

Baylan räknas till de svenska socialdemokraternas toppskikt sedan snart två decennier. Nyligen uppgav Baylan för SVT att han inte kommer att kandidera i nästa riksdagsval. Han ser sig om efter nya uppgifter.

Det förefaller ännu oklart hur svenska jordbruksfrågor ska skötas efter Baylans avgång i november. Tidpunkten är kritisk, då EU står inför viktiga beslut inom ramen för bland annat CAP-reformen, den gröna given och den omdebatterade skogsstrategin.