Svevin1
Enligt den amerikanska affärstidningen Business Insider bör Sverige ha goda chanser att bli ett vinland i framtiden. Orsaken är det förändrade klimatet med stigande temperaturer och färre frostnätter. FOTO: Svenskt Vin
Jordbruk EU

Svenskt vin odlas
redan på 150 hektar

Svensk vinodling och vinproduktion har vuxit kraftigt det senaste året. En bidragande orsak är att fler druvsorter har anpassats till klimatet. Effekterna av coronapandemin spelar också en roll, uppger branschorganisationen Svenskt Vin.

Vinodling och vinproduktion är en ung bransch i Sverige. Idag finns ett femtiotal kommersiella vinodlare och en sammanlagd odlingsyta på cirka 150 hektar i landet. Det är en otrolig utveckling, säger Sveneric Svensson, som är ordförande i Svenskt Vin.

I relation till Mellan- och Sydeuropa är Sverige fortfarande ett litet vinland, men det har aldrig tidigare planterats så mycket vin runt om i landet som under 2020. Trenden ser ut att fortsätta.

Enligt den amerikanska affärstidningen Business Insider bör Sverige ha goda chanser att bli ett vinland i framtiden. Orsaken är det förändrade klimatet med stigande temperaturer och färre frostnätter. Det är hett i Skåne, där de flesta vinodlingarna finns.

Der finns finns redan omkring 150 kommersiella vingårdar i Sverige, Norge och Danmark. Klimatförändringen medför stigande temperaturer i norr medan det börjar bli för hett i traditionella vinodlarländer i södra Europa, konstaterar tidningen Allt om vin.

Svevin2
Den svenska vinodlingen slår rekord, konstaterar Sveneric Svensson. FOTO: Svenskt Vin

”Hemester” ger mersmak

Antalet nya medlemmar i branschorganisationen växer och samtalen och förfrågningarna från nya intressenter strömmar in. Samtidigt ser vi att de etablerade vingårdarna expanderar kraftigt, säger Svensson i ett pressmeddelande från Svenskt Vin.

Coronapandemin och dess effekter i form av ”hemester” – alltså semester hemma – och ökad efterfrågan på inhemsk vara har bidragit till det ökade intresset för svenskt vin. Det tror åtminstone den svenska branschorganisationen.

– Våra medlemmar har rapporterat om rekordbesök på vingårdarna under det gångna året. Det har med stor sannolikhet berott på pandemin då folk har semestrat hemma. Fler har fått upp ögonen för svenskt vin.

– Det gäller inte bara privatpersoner. Många restauranger har också valt att försöka med mer svenskt vin på vinlistan. Idag finns flera av våra svenska vinproducenter representerade på stjärnkrogar i landet, säger Svensson.

Det mesta talar för att besöken på de svenska vingårdarna i sommar når upp till samma höga nivåer som förra säsongen. Redan nu är många vingårdar i stort sett fullbokade med möjlighet till både vinprovning och övernattning.

Orsaken till den kraftiga tillväxten inom svenskt vin kan bero på att de inhemska vinproducenterna har haft tid att samla kunskap och erfarenhet. Det ger utslag i form av god kvalitet kvalitet.

Väntar på lov för gårdsförsäljning

Många professionella vinproducenter samlat expertkunskap från den traditionella, gamla vinvärlden. Det gagnar kvaliteten inom hela branschen. Den ökade kunskapen gör det också lättare för nyetablerade vingårdar, förklarar Svensson.

Idag är Sverige det enda landet i EU där gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är totalförbjuden. Just nu utreds frågan för tredje gången och Svenskt Vin hoppas på ett positivt resultat.

Enligt en undersökning från förra året är åtta av tio svenskar positiva till gårdsförsäljning. Vi vet att vi kan odla och producera viner i internationell världsklass i Sverige. Intresset att investera i vinodling är stort, konstaterar Sveneric Svensson.