Jordbruk SLC

Svenskspråkigt odlartillfälle
för sockerbetsodlare

Sucros ordnar tillsammans med SLC ett svenskspråkigt odlartillfälle för sockerbetsodlare över Teams onsdag 2.2 kl.13-16. Information bland annat om det nya branschavtalet och aktuella kontraktsvillkor.

Inbjudan per e-post skickas till alla tidigare odlare och nya kan kontakta Fredrik Grannas på ÖSP.

Sockerbetsodlarna ska lämnas in frö- och bekämpningsmedelsbeställningarna senast 6.2.