Jordbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

Svensk Byaservice och IDNET flyttar till SLF

Verksamheten inom Svensk Byaservice, samarbetsforumet för byautveckling, samt IDNET, det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsnätverket, flyttar den första september till Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF.

Värdskapet för Byaservice, som grundades 1994, fanns tidigare hos Svenska folkskolans vänner SFV, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur SÖFUK, samt Sydkustens landskapsförbund. Landsbygds- och byautvecklingen har haft två anställda, som i samband med flytten byter arbetspunkt från SFV:s kansli på Handelsesplanaden i Vasa, till Österbottens Svenska Lantbrukssällskap på samma gata.

Svensk Byaservice svarar för delar av den svenskspråkiga informationsverksamheten inom Suomen Kylät ry/Finlands Byar rf och delar av dess nordiska verksamhet. Mer information om verksamheten finns på Byaservice webbsida www.bya.net.

IDNET är ett av de fem nätverken som finansieras av Jord- och Skogsbruksministeriet. IDNET utgör tillsammans med de övriga fyra nätverken en del av Landsbygdspolitiska Rådets verksamhet. Mer information om verksamheten finns på Landsbygdspolitikens webbsida www.maaseutupolitiikka.fi.