Lome Notfars 500G 1
Nötkött från metanfattig produktion lanseras i Sverige. FOTO: COOP
Jordbruk Globalt

Svensk butikskedja lanserar
första metanfattiga nötköttet

Den svenska butikskedjan Coop har lanserat ett metanfattigt nötkött som uppges vara först i världen i sitt slag. Köttet härstammar från ungtjurar som har utfodrats med ett särskilt fodertillskott som reducerar djurens utsläpp av metan.

Varje ko rapar metangas. I vilken mån metanutsläppen påverkar klimatet är omtvistat, men debatten om rapande kor är segsliten. Ett svenskt pilotprojekt har lanserat ett metanreducerat nötkött som nyligen introducerades på marknaden.

Det nya köttet uppges härstamma från nötkreatur som har matats med ett metanreducerande foder. Fodertillsatsen uppges reducera upp till 80 procent av boskapens metanutsläpp.

Det svenska företaget Volta Greentech har utvecklat fodertillsatsen Seafeed, som är baserat på den tropiska röda algarten Asparagopsis. Enligt Greentech kan en sådan diet sänka kornas utsläpp med upp till 80 procent under utfodringen.

Lansering i liten skala

Detta år startade det livsmedelstekniska företaget Volta Greentech och livsmedelsbolaget Protus tillsammans med matkedjan Coop ett pilotprojekt på Gotland med målet att utveckla världens första metanreducerade kött.

Inom ramen för projektet har tio tjurar på Ejmunds gård på Gorland utfodrats med Volta Seefeed som en del av sin dagliga fodergiva. Tjurarna matades med fodret under tre sammanhängande månader före slakten.

Under projektet testades olika sätt att utfodra djuren med avseende på metanutsläppen. Som mest nåddes en reduktion på upp till 90 procent. Under hela testperioden sänktes metanhalten med cirka 80 procent i snitt.

Enligt Protus kunde man under studiens gång utveckla nya metoder för att smidigt integrera fodret i gårdens dagliga arbete. Detta kan i framtiden göra det lättare för fler gårdar att implementera samma lösning.

Matkedjan Coop har beslutat att gå vidare med produkten, som kan gynna omställningen till en mer hållbar livsmedelskedja. Vi ser fram emot att bli först i världen med produkten, säger Charlotta Szczepanowski, som är chef för hållbarhet hos Coop Sverige.

Inom ramen för det kommersiella pilotprojektet och samarbetet mellan Volta Greentech, Protos och Coop, presenteras det första metanreducerande nötköttet under varumärket LOME, som står för ”Low on Methane”.

Köttet saluförs under en begränsad tid i utvalda butiker i paket med 500 gram nötfärs. Parallellt lanseras också andra utvalda delar av köttet, såsom ryggbiff och oxfilé. Dessa produkter säljs endast över disk.

SLU-forskare har fastställt effekten

Det svenska lantbruksuniversitetet SLU har tidigare genomfört flera laboratorietester med den tropiska algen Asparagopsis Taxiformis. I testerna har forskarna fastställt att algen har en stor potential att minska metanutsläppen utan negativa effekter i vommen.

Enligt forskarna antas effekten beror på algens innehåll av halogenerade metananaloger såsom bromoform, vilka förhindrar vommikroberna att omvandla vätgas och koldioxid till metan.

Tidigare studier har visat att rödalgen minskar metanproduktionen med 59-98 procent hos stutar och 26-80 procent hos mjölkkor, beroende på foderstat. Varken tillväxt eller mjölkproduktion har påverkats negativt.

SLU-forskarna har å andra sidan hänvisat till höga kostnader för algtillskottet, som måste ställas i relation till den uppnådda metanminskningen. Rödalgens långsiktiga förmåga att minska metanproduktionen är ännu inte utredd.