Svamp
Veckans Tok

Svamp

– Jag vill upptäcka en ny matsvamp och få den uppkallad efter mig!
– Om du inte är försiktig så blir den säkert uppkallad efter dig, tidsmässigt!