Fullmaktige3
På ÖSP:s fullmäktiges höstmöte valdes Susanne West till verksamhetsledare. Hon tillträder tjänsten i början av nästa år. Jag tackar för förtroendet och ska göra mitt bästa, sa hon.
SLC

Susanne West valdes till verksamhetsledare för ÖSP

De senaste åren har ÖSP haft flera vikarierande verksamhetsledare. Men från och med början av nästa år får förbundet en ordinarie igen efter att Susanne West på fullmäktigemötet valdes till ny verksamhetsledare. 

Från och med början av nästa år tillträder Susanne West tjänsten som verksamhetsledare för ÖSP. Det blev klart i tisdags när fullmäktige på höstmötet enhälligt omfattande styrelsens förslag till ny verksamhetsledare.

– Jag tackar för förtroendet och ska göra mitt bästa, säger Susanne West.

Av olika orsaker har flera tjänstemän på förbundet haft vikarier på senare år. Det senaste året har ÖSP:s trädgårdsombudsman Johanna Smith tillfälligt haft posten som verksamhetsledare sedan maj 2021.

Före Smith tog över den tjänsten som tillförordnad verksamhetsledare hade Susanne West den uppgiften efter att den ordinarie Madelene Lindqvist varit föräldraledig. Tidigare i år begärde Lindqvist avsked och nu föreslog styrelsen West som ny verksamhetsledare.

Innan West valdes fick fullmäktige ställa några frågor. En av frågorna var vilka de största utmaningarna är för ÖSP som organisation på sikt.

– En utmaning är att bibehålla antalet medlemmar som av naturliga skäl minskar kontinuerligt. Vi måste som organisation bevisa för dem att vi är relevanta. En gammal sanning, som inte ändrat, är att ÖSP grundades för att vi tillsammans är starkare. Det gäller i synnerhet att vi försöker prata med en röst när vi blir färre för ingen klarar sig på egen hand.

– Men utmaningen är att engagera jordbrukarna i vår rörelse och det måste vi jobba vidare för, säger hon.

West fick också frågan om ÖSP bör byta namn till SLC Österbotten, likt NSP (Nylands svenska producentförbund) gjorde för några år sedan och blev SLC Nyland.

– ÖSP är ett starkt brand och jag ser inget behov av en namnändring om inte medlemmarna önskar det. ÖSP är verksamt i Österbotten som har ett starkt jordbruk och vår verksamhet grundar sig i lokalavdelningarna där vi har djupa rötter, säger hon.