Socer4
Sockerbetsodlaren Stefan Saaristo, som har mandat för MTK att förhandla om kontrakt med Sucros, är nöjd med det nya kontraktet för 2023. Det innebär en historiskt hög prishöjning för odlarna. Med tanke på dagsläget är jag nöjd med kontraktet, säger han.
Jordbruk SLC

Sucros, MTK och SLC överens om
stor höjning av sockerbetspriset

Vanligen brukar förhandlingarna om nästa år sockerbetskontrakt ske efter skörden. Men på grund av läget nåddes ett avtal för nästa år redan förra veckan. Prishöjningen är rekordhög och en viktig signal till odlarna.

– Utgående från nuvarande kostnadsläge är jag rätt nöjd med det nya avtalet. Höjningen på baspriserna på sockerbetor är historisk hög så med facit på hand är jag positiv till det nya avtalet, säger Stefan Saaristo, sockerbetsodlare i Malax.

Saaristo har också mandat av MTK att förhandla om kontrakt med Sucros. För SLC:s del fungerar Sebastian Sohlberg som förhandlare. Vanligen brukar nästa års sockerbetskontrakt förhandlas fram efter skörden mot slutet av året.

– På grund av kostnadsläget och det osäkra läget i världen fanns en ömsesidig strävan att förhandla fram ett avtal redan nu. Orsaken är att trygga volymerna till den finländska sockerindustrin för nästa år och från industrin ger det här signaler om att man vill utöka odlingsarealen, säger Saaristo.

Viktigt för odlarna

Han betonar också att det från odlarhåll varit önskvärt med ett tidigt kontrakt för nästa år.

– Odlarna har önskat en signal om priset för nästa år och dessutom har kontrakt för nästa år förhandlats fram också i Danmark och Sverige. Vi lyckades bra eftersom de finländska priserna är snäppet högre än i grannländerna, konstaterar Saaristo.

Det nya baspriset för sockerbetor höjdes med 9,50 euro per ton och ligger därmed 2023 på 42 euro per ton.

Utöver det har det skett korrigeras det hela med att den administrativa toppningen på 3,5 procent procent faller bort, vilket gör att den maximala renheten kan vara max 100 procent. Tidigare låg den på 96,5 procent. Detta kommer ge en litet högre omsättning av betor och mindre mull.

Det beräknade värdet av denna förändring betyder cirka 1,40 euro per ton utöver baspriset.

Utöver det kan priset påverkas ytterligare av lönsamheten på snitselaffärsverksamheten, som är en restprodukt som säljs som en foderkomponent till nötgårdar.

– Den ersättningen kan beroende på lönsamheten bli 0-0,75 euro per ton och detta läggs på till grundpriset på 42 euro per ton, förklarar han.

Hur bra är avtalet? 

– I dagsläget är det bra. Våra förhandlingar och beslut baserades på de fakta som finns på bordet i dagsläget. Utgående från de premisserna får odlarna vara nöjda.

Saaristo är medveten om att det är svårt att sia om framtiden, vilket de senaste åren tydligt har visat.

– Kostnaderna kan gå upp och de kan gå ner. Det är omöjligt att veta hur det blir, men utgående från dagsläget var de prishöjningar vi fick igenom förväntade och motiverade.

Socer2
Årets skörd av sockerbetor ser enligt Stefan Saaristo ut att bli normal.

Intresset ökar

År 2021 odlades sockerbetor på cirka 600 hektar i Österbotten och trots det utmanande kostnadsläget minskade arealen bara något i år i landskapet. Tack vare det nya kontraktet för nästa år ser Saaristo redan tecken på ökat intresse för sockerbetsodling både på SLC:s och MTK:s område.

– Ett flertal odlare har meddelat att de tänker öka arealen eller återuppta odlingen på grund av det här kontraktet. Hur det blir återstår att se, men det är inte många odlingsgrenar som kan erbjuda ett sådant här kontrakt för nästa år, säger han.

Och fortsätter:

– Jag hoppas i alla fall att vi får en volymökning nu på hela SLC:s område. Och vill man börja som ny odlare och prova på en ny intressant gröda, utan större maskininvesteringar, så finns det redan etablerade entreprenörskedjor som sköter om sådd och upptagning.

Årets skörd av sockerbetor ser enligt Saaristo ut att bli normal. En del av landet har lidit av torka, medan andra har fått för mycket vatten.

– Det blir inget toppår, men inte heller en katastrof. Jag räknar med en normal medelskörd på mellan 38-40 ton per hektar.