Jordbruk Marknad

Sucros betalar förskott under juli

Sucros har beslutat att betala ut ett förskott till sockerbetsodlarna för höstens leveranser. Förskottet motsvarar 15 procent av genomsnittspriset på sockerbetor och betalas ut i slutet av den här månaden. Anledningen är de förluster jordbrukarna lider på grund av sommarens extrema torka. Förskottet är räntefritt.

Fastän odlingssäsongen hittills har varit utmanande är sockerbetan en tålig växt och närmare hälften av säsongen är ännu kvar. En bra skörd av sockerbetor är än så länge helt möjlig, säger Sucros jordbruksdirektör Tero Tanner.

Han påminner också om att Sucros behöver fler odlare. I slutet av september i fjol avvecklades EU:s sockerkvoter, som tidigare satte gränsen för den inhemska sockerproduktionen på 81 miljoner kilo. Sucros mål är nu att öka produktionen vid sockerfabriken i Säkylä till 100 miljoner kilo vitsocker.

På Okramässan tidigare den här månaden kunde Sucros sluta sammanlagt 194 odlingskontrakt för odlingssäsongen nästa år.