SLC

Studiestipendier kan sökas
från ÖSP:s fonder

Studerar du till agrolog? Skogliga heltidsstudier? Eller är du aktiv eller framtida förtroendevald inom ÖSP? Stipendier kan sökas ur Håkan Malms minnesfond, Ivar Lillandts stipendiefond och Jubileumsfonden för dessa syften.

Österbottningar som studerar till agrolog på svenska i Finland kan söka från Håkan Malms minnesfond och de som bedriver skogliga heltidsstudier på tredje stadiet kan söka från Ivar Lillandts stipendiefond. Studiestipendierna ska sökas senast 6.3.

Aktiva, verksamma och framtida förtroendevalda inom ÖSP kan söka stipendier från Jubileumsfonden senast 31.10.2024 för utbildning och skolning, till exempel för deltagande i kurser och seminarier.

Ansökningarna får formuleras fritt och till ansökan om studiestipendium bifogas åtminstone ett studieintyg.

Mera information finns på www.ösp.fi eller ges av ÖSP:s verksamhetsledare Susanne West, tfn 050-5901940 eller susanne.west@slc.fi.