Sprangticka
Odling av sprängticka är en ny nisch i Finland. I slutet av augusti arrangeras en studieresa från Österbotten till Suomen Pakuri i Kouvola.
Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Studieresa ordnas till sprängticksodling i Kouvola

Ympning och odling av sprängticka är en ny affärsverksamhet i Finland. I Österbotten arrangeras en studieresa från Vasa till företaget Suomen Pakuri i Kouvola slutet av augusti.

I naturligt tillstånd förekommer sprängticka enligt uppgift på en av cirka 5.000 björkar. Samtidigt är det möjligt att odla den sällsynta svampen via ympning.

Den 29-30 augusti arrangerar Skogscentralen och Yrkesakademin i Österbotten en studieresa till företaget Suomen Pakuri i Kouvola. Deltagarna kan på konkret vis bekanta sig med allt från ympning och odling till leverans och försäljning av sprängticka.

Studieresan sker inom ramen för Skogscentralens aktuella projekt ”Kreativ markanvändning” som finansieras av NTM-centralen. Målgruppen är skogsägare och andra intressenter. Sista anmälningsdagen är den 19 augusti.

– Hittills är 11 personer anmälda. Det behövs ett 20-tal anmälningar för att resan ska bli av. Vanligtvis brukar folk vänta till sista minuten, säger Göran Ådjers, projektchef och expert på regional utveckling på Skogscentralen.

Det handlar om en ny affärsverksamhet i Finland där det redan finns några aktiva aktörer. Att hyra skogsområden för den här nischen kan vara ett alternativ i framtiden, säger Ådjers.

– Min idé är att få igång en storskalig verksamhet och export till andra länder genom att bygga upp en råvarumarknad. Efterfrågan finns till exempel i folkrika asiatiska länder som Kina, Japan, Korea och Vietnam.

Göran Ådjers har hållit föredrag om sprängticksodling i Replot, Purmo och Närpes. Sammanlagt har cirka 120 åhörare deltagit i tillställningarna.

– Jag har fått förfrågningar om nya föredrag. I Rewell Center i Vasa kommer ett tillfälle att ordnas i samarbete med Visit Vasa. Intresseföreningar kommer att vara på plats, säger Ådjers.

Det aktuella kilopriset för sprängticka rapporteras vara 33-50 euro. En enskild ympad björk kan producera ett kilo sprängticka på fem år. Efter skörd kan träden säljas som brännved.