3F7330 Bcdec8Bb03D54E9888507A2E213F87A4 Mv2
Jordbruk Globalt

Stridsvagnsförare söks
för tröskning i Australien

Efter fjolårets rekordskörd kalkylerar Australiens farmare också detta år med en ovanligt stor skörd. Problemet är en akut brist på utländsk arbetskraft. Nu söker farmarna pensionerade militärveteraner och stridsvagnsförare med färdigheter att köra tröska.

Australiens farmare har detta år ytterligare utvidgat vinterkulturerna av raps och vete. Kulturerna har trivts bra under säsongen i fuktig jord. De höga priserna på världsmarknaden har stimulerat till en ymnig sådd.

De stora spannmålsföretagen bereder sig för en riklig skörd. Det kan bli en utmaning i personalbristens tider och nu löper logistikförberedelserna för högtryck. Existerande lager utvidgas och lämpliga byggnader omvandlas till nya lagerutrymmen.

Ett stort problem är bristen på arbetskraft. Coronakrisem gör det svårare för utländsk arbetskraft att flyga in till Australien. Via Facebook och andra sociala medier söker spannmålsodlarna febrilt skördepersonal överallt i landet.

Pensionerad militärpersonal har uppmanats att rekrytera sig som skördearbetare inom ramen för programmet ”Operation Grain Harvest Assist”. De betraktas som potentiellt kompetenta för att hantera jordbruksmaskiner eller organisera spannmålslager.

Att köra stridsvagn eller manövrera flygplan i krävande förhållanden är säkert en god merit. Den som klarar sådana jobb är säkert kompetent att handha skördetröskor med automatstyrning, GPS och luftkonditionering, resonerar en av operationens koordinatorer.

Frivilliga koordinatorer har dessutom rekryterats för att instruera de tidigare militärpersonerna inför de nya uppgifterna. Ordföranden för Grain Producers Australia, Andrew Weidemann, prisar idén att locka pensionerade militärer till nya uppgifter.

De var genast med på noterna. Responsen har varit enorm inom de pensionerade militärernas organisation ADF. Det är imponerande att alla dessa människor igen en gång visar beredskap att tjäna sitt land.

Weidemann vädjar till regeringen att införa förmåner som gynnar de deltagande militärerna. Han efterlyser skattelättnader och liknande åtgärder som kan stimulera pensionärernas intresse att äntra jordbruksmaskiner.

GPA har därutöver uppmanat företag på landsbygden att låta anställda ta ut semester utan lön under skördeperioden. Rekryterarna har också startat ett samarbete med flygbolaget Qantas för att locka friställd personal till tillfälliga jobb inom jordbruket.