Jordbruk EU Marknad

Stort intresse för EU:s mjölkpulver

EU:s interventionslager töms i snabb takt på skummjölkspulver. Under den senaste anbudsrundan i slutet av augusti såldes 31.493 ton skummjölkspulver. Nästa gång ska 65.000 ton skummjölkspulver bjudas ut till försäljning.

EU har blivit sittande på stora mängder skummjölkspulver efter mjölksektorns marknadskris. För att stöda det låga mjölkpriset köpte kommissionen under krisåren upp stora mängder mjölkpulver som hamnade i offentliga och privata lager.

Då mjölkpriset började visa tecken på stabilisering i slutet av 2016, fanns 355.000 ton skummjölkspulver i de offentliga interventionslagren. Dessutom förvarades 73.000 ton i privata lager. Sammanlagt hade 428.000 ton skummjölkspulver samlats i EU-lagren.

Kommissionen ville sälja och hänvisade till de höga kostnaderna för interventionen. Enbart lagringen kostade 800.000 euro per månad. Kommissionen fick sin vilja igenom. En första anbudsrunda startade i december 2016.

I början gick det trögt. Fastän mjölkpriset långsamt började stiga, förblev anbuden så låga att kommissionen föredrog att avvisa köparna. Producenterna och flera medlemsländer varnade för en försäljning till ett lågt pris som kunde störa marknaden.

Sedan dess har tiderna förändrats. Köparnas intresse för det lagrade skummjölkspulvret är numera stort. Inför EU:s senaste anbudsrunda i slutet av augusti fick kommissionen in anbud på 64.207 ton skummjölkspulver.

Anbuden varierade mellan 90,50 euro och 140,10 euro per 100 kg. Kommissionen fastställde ett lägsta försäljningspris på 140,10 euro per 100 kg. För det priset kunde EU avyttra 31.493 ton skummjölkspulver.

Kommissionen vill nu sälja ut ytterligare 66.000 ton under nästa anbudsrunda i medlet av september. Interventionslagren minskar i snabb takt. Trots detta har EU ännu knappt 290.000 ton skummjölkspulver i lager.