Optiima4
Intresset är stort för att studera vid Optima Lannäslund i Jakobstad. Här är några som studerar första året till landsbygdsföretagare: Johannes Sundqvist och Alfred Brandt (närmast), Jesper Lindfors och Hugo Back samt Mette Hagström och Fanny Saarinen. Stående Maria Sirén som är teamledare för lantbruksbranschen.
Tema

Stort intresse för att
studera inom lantbruksbranschen
i Jakobstad

Intresset för att studera inom lantbruksbranschen i Jakobstad har ökat. I dag har Optima Lannäslund 120 studerande som erbjuds flera olika studieinriktningar. Utbildningsanordnaren har också investerat i ny teknik, däribland i en ny toppmodern mjölkningsrobot.

– Vi gör vårt bästa för att hänga med näringslivet med ny teknik. För oss är det mycket viktigt att våra lärare och studerande har tillgång till den senaste tekniken och därför var det ett viktigt steg när vi investerade i den nya mjölkroboten, säger Maria Sirén, teamledare för lantbruksbranschen vid Optima Lannäslund i Jakobstad.

I december installerades en toppmodern Lely A5-mjölkningsrobot i Lannäslunds undervisningsladugård med cirka 45 mjölkande kor.

– Nu har vi tillgång till en modern och ändamålsenlig mjölkningsrobot och det är viktigt för våra studerande att de under studietiden får bekanta sig med den senaste tekniken. För lärarna är det också viktigt och de kommer få fortbildning om den nya tekniken som vi hoppas komma förbättra våra fina mjölkningsresultat ytterligare, konstaterar Sirén.

Får en bra grund

Jesper Lindfors studerar första året till lantbruksföretagare. Han kommer från en mjölkgård och har siktet inställt på att ta över verksamheten i framtiden. Han välkomnar den nya roboten.

– Vi har en annan modell av mjölkningsrobot hemma, men det ska bli kul att få bekanta sig med den här. Jag tycker också att vi lärt oss mycket under det första läsåret hittills så jag upplever vi har fått en bra grund, säger han.

Hans kompis Hugo Back kommer från en dikogård men upplever att studierna till kompetensområdet landsbygdsföretagare täcker ett brett område.

– Det är bra att få insyn i andra produktionsinriktningar och vi har också gått igenom dikoproduktion. Ena läraren har köttkvigor så han känner den sektorn väl, säger Back.

Studier vid Optima Lannäslund resulterar i en grundexamen inom lantbruksbranschen och utbildningsanordnaren på andra stadiet erbjuder tre kompetensområden. Förutom landsbygdsföretagare finns kompetensområdena djurskötare och lantbruksteknologi som tillkom som ett nytt område hösten 2020.

Det kompetensområdet ger mer inom den tekniska sidan av lantbruket.

– Som studerande inom lantbruksteknologi behövs ett maskinintresse och man får inte heller vara rädd för att smutsa ner sig när man skruvar. I framtiden hoppas jag arbeta inom maskinservice eller kanske starta eget inom maskinentreprenad. Jag tycker det första läsåret har varit bra och jag har fått lära mig mycket, säger studeranden Johannes Sundqvist.

Optiima6
I december installerades en toppmodern Lely A5-mjölkningsrobot i Optima Lannäslunds undervisningsladugård. Här bekantar sig studerandena Jesper Lindfors (närmast) och Hugo Back med den nya tekniken.

Lärorikt i verkstaden

Han får medhåll av Alfred Brandt som också har valt inriktningen lantbruksteknologi.

– Mestadels har vi fått vara i verkstaden och det har varit lärorikt och roligt. Även jag siktar på att i framtiden kanske starta eget som maskinentreprenör eller förare inom lantbruksbranschen, säger han.

Det tredje kompetensområdet djurskötare lockar också många studerande.

– Jag är mest intresserad av hästar och mindre djur och mina framtidsplaner är att kanske arbeta på ett stall eller som assistent åt veterinär, berättar Mette Hagström, som studerar första året till djurskötare.

Hennes studiekompis Fanny Saarinen vill också arbeta med djur efter avslutade studier.

– Hästar intresserar mig väldigt mycket och jag kan mycket väl tänka mig att arbeta i stall senare. Det här är mitt första studieår och jag tycker det vi får lära oss har varit intressant, säger hon.

Intresset för att studera inom lantbruksbranschen i Jakobstad har ökat. I dag har utbildningsanordnaren 120 studerande som genomför grundexamen inom lantbruksbranschen.

– Vi tar in 50 studerande per läsår och i höstas började ungefär 40 nya ettor, men tvåorna är över 50 så det ser väldigt bra ut för tillfället jämfört med för några år sedan. Återväxten är god, säger Maria Sirén.

Stora och små investeringar

Utöver det erbjuder Optima Lannäslund också yrkesexamensutbildning till driftsledare för studerande som redan är i arbetet med vill höja kompetensen. Även många studerar på läroavtal.

– Vi har över femtio studerande på läroavtal, berättar hon.

Det är inte bara en ny mjölkningsrobot som Lannäslund har investerat i. Optima kommer också snart ha simulatorer för att öva körning av lastbil, men också grävmaskin och traktor.

– Vid Lannäslund finns 5-6 traktorer, men simulatorerna blir ett viktigt komplement för vår undervisning. Den finns primärt för logistikutbildningen men vi kommer också att kunna använda den i vår undervisning.

GPS-teknik som används i traktorer kommer att köpas in och användas både i undervisningen och växtodlingsproduktionen.

– Det är frågan om både stora och mindre investeringar som vi gör och när nya examensgrunder träder i kraft nästa år så ökar också betoningen på miljö. Miljö blir mera närvarande i bedömningskriterierna och de nya ettorna som inleder studierna i höst kommer gå enligt dessa examensgrunder, berättar Sirén.

För mer information om Optima Lannäslund: optimaedu.fi/sv/studier/landsbygdsforetagare/
För mer information om Gemensam ansökan 2022: opintopolku.fi/konfo/sv/