20221010 090438
Genom att arrangera tre kurskvällar i olika delar av Österbotten vill Österbottens fiskarförbund ge den regionala säljakten en nytändning och sprida olika typer av matnyttig information, säger fiskarförbundets verksamhetsledare Marina Nyqvist. FOTO: Joakim Snickars
Landsbygdsnäringar Livet på landet

Stort intresse för aktuella
österbottniska säljaktkurser

Ambitionen är att kunna ge säljakten i Österbotten en vitamininjektion och rekrytera fler jägare. I oktober arrangeras fem timmar långa kurskvällar i Närpes, Pedersöre och Korsholm. Det första evenemanget i Närpes lockade 35 deltagare.

35 kursdeltagare slöt upp i Närpes när höstens första kvällskurs i säljakt arrangerades i Österbottens fiskarförbunds regi den 6 oktober. På plats vid YA i Närpes fanns även fem lärare.

De rutinerade lokala säljägarna Henrik Backa och Kenneth Skrifvars berättade om sina erfarenheter av den speciella nischen. Jaktchef Stefan Pellas från Finlands viltcentral informerade i sin tur om aktuell lagstiftning, jakttider och andra juridiska bestämmelser som är knutna till säljakten.

– Deltagarskaran i Närpes var av blandad sammansättning. Allt från 30-åringar till pensionärer medverkade. Såväl erfarna säljägare och aktiva älgjägare som nybörjare sökte sig till kursen som även hade tre kvinnliga deltagare, säger Marina Nyqvist, verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund.

Under de aktuella säljaktskurserna deltar dessutom den rikssvenska säljägaren Anna-Carin Westling från Hudiksvall på distans. Westling bedriver säljakt på öppet vatten och visar en relaterad film om sin verksamhet där hon använder sig av såväl bojar som undervattensdrönare som redskap ute till havs.

Westling har också utvecklat ett samarbete med lokala yrkesfiskare. Exempelvis har sälar kunnat lokaliseras nära ryssjor och fiskfångster förbättras.

– Kursdeltagarna har också möjlighet att smaka grillat sälkött som tillreds av kocken Jens Sandström. Enligt gällande EU-lagstiftning är det tillåtet för jägare att ge bort sälkött. Men all slags kommersiell försäljning är förbjuden inom unionen, säger Nyqvist.

”Enklare att börja på öppet vatten”

Kalaxbon Henrik Backa har utövat säljakt under lång tid. Han säger att han inte har jagat så mycket på öppet vatten. Traditionellt brukar han bege sig ut på en veckolång jaktresa på is på våren.

Om kurskvällen i Närpes kommenterar han så här:

– Visst var det positivt att intresset var så här stort. Man har varit bekymrad för säljaktens framtid i Österbotten och undrat om några kommer att fortsätta efter oss.

– Det är enklare att börja på öppet vatten. Att ägna sig åt isjakt är betydligt mera utmanande med tanke på strömmar, svag is och andra slags faror, tillägger Backa.

Kursdeltagaren Niklas Ahlroos från Närpes tycker att evenemanget var allmänt lärorikt. Ett extra plus i kanten var möjligheten att smaka sälkött – ett alternativ som definitivt är bättre än sitt rykte, säger han.

– Hittills har jag stött på sälproblemet i samband med det egna fiskandet. Framöver ämnar jag börja jaga säl aktivt. Det är öppet vatten som gäller, säger Ahlroos som överlag hoppas att kurserna kan resultera i nya säljägare i landskapet.

– Sälpopulationen i Österbotten har ökat betydligt och detta är ett stort problem för yrkesfiskarna, betonar Ahlroos.

Kommande avgiftsfria säljaktskurser äger rum på Sursik skola i Pedersöre den 20 oktober och på Kulturhuset i Korsholm den 27 oktober. Medverkande lokala säljägare är Glenn Vikström och Olav Holm (Pedersöre) samt Bengt Sandström och Göte Bengs (Korsholm).

– Hittills har 25 personer anmälts till kursen i Pedersöre. I Korsholm är siffran 17 just nu, säger Marina Nyqvist.

Img 20221006 192143
Den första säljaktskursen i Närpes lockade 35 deltagare. FOTO: Marina Nyqvist

Säljakten kunde utvecklas

Den traditionella säljakten har gamla anor i Österbotten. Antalet utövare har dock krympt successivt och att kunna säkra återväxten är därför ett långsiktigt mål för det regionala fiskarförbundet.

– Bakgrunden till de aktuella endagskurserna är att det behövs fler aktiva säljägare i landskapet. Vi vill på det här viset väcka inspiration för säljakten och förmedla nya tips och knep, säger Marina Nyqvist.

Genom att stärka samarbetet mellan säljägare och yrkesfiskare kunde säljakten effektiveras och yrkesfiskandet gagnas på samma gång. Man kunde dra nytta av yrkesfiskarnas större kännedom om lokala miljöer, kobbar och skär, säger Nyqvist.

– I Sverige jagar man i större utsträckning på öppet vatten. I Finland är säljakten mera ensidigt fokuserad på jakt på is. Också hos oss kunde man gå in för att satsa mera på öppet vatten-jakt.

– Det gäller också att minnas att den inhemska säljakten pågår från mitten av april fram till nyår. Jaktchef Stefan Pellas som själv är säljägare har framhållit att man gott och väl kunde jaga säl exempelvis i oktober och november, säger Nyqvist.

Säljaktskvoterna för gråsäl och östersjövikare uppgår till 350 (1.050 i hela landet) samt 375 för Kvarkens och Bottenvikens del som bäst. Kvoterna uppfylls till 40 respektive 70 procent.

– Sälstammens utbredning i Kvarken och Bottenviken har varit kraftig på senare tid. Östersjövikaren förekommer i hög grad speciellt i Jakobstads- och Larsmoområdet, säger Nyqvist.